Specialfastigheter kan brytas ut ur Merita

Meritanordbanken sneglar nu på utvecklingen i Sverige för att se vad som kan göras för att minska bankens gigantiska fastighetsbestånd. …

Så blir Vasakronans struktur

Vasakronankoncernens nya struktur är nu beslutat. Det blir fyra bolag; Vasakronan AB, Vasallen AB, Agilia Holding AB och Specialfastigheter i …

Ny organisation och förändringar i Vasakronan

Idag har Vasakronan styrelsemöte. Då VD Håkan Bryngelson utlovat att en större affär eller att en förändring av fastighetsbeståndet troligen …

Ny struktur i Vasakronan-koncernen

Vasakronan-koncernen får enligt vårbudgeten överta såväl Securums kvarvarande fastighetstillgångar som de försvarsfastigheter som inte längre behövs i försvaret. Enligt Securum …