Personnytt

Göran Cumlin

anställs som projekt- och utvecklingschef hos Specialfastigheter. Han kommer från Sollentunahem och kommer hos Specialfastigheter att ingå i ledningsgruppen.

Kristina Ferenius

anställs av Specialfastigheter som CFO. Ferenius kommer närmast från Huge Fastigheter där hon var ekonomichef. Hos Specialfastigheter kommer hon att …

Specialfastigheter rekryterar trio

Specialfastigheter har rekryterat Kristina Ferenius som CFO, hon kommer närmast från Huge Fastigheter. Ny förvaltningschef är Åsa Welander, hon har …

Specialfastigheter rekryterar trio

Specialfastigheter har rekryterat Kristina Ferenius som CFO, hon kommer närmast från Huge Fastigheter. Ny förvaltningschef är Åsa Welander, hon har …

Riksbyggen vill bygga bostäder vid fängelset i Norrköping

Riksbyggen har förvärvat fastigheten Drag 1 i Norrköping – gamla Norrköpingsanstalten – av statliga Specialfastigheter, som äger och förvaltar anstalter, …

Specialfastigheter säljer skolfastighet

Renodlingen av Specialfastigheters bestånd till fastigheter med hyresgäster med höga säkerhetskrav fortsätter. I Vänersborg har fastigheten Haren 3 med 5750 …

Specialfastigheter säljer fängelset i Kristianstad

Ett av landet äldsta fängelser, det gamla centralfängelset i Kristianstad, har sålts.  Det är det privatägda och lokalt förankrade företagets …

Perium gör mindre förvärv i Härnösand

Perium Fastigheter har förvärvat fastigheterna Hovsjorden 10 och 11 belägna i Härnösand i Västernorrlands län. Fastigheterna är idag fullt uthyrda …

Köper tidigare anstalt om 28 hektar

Nuvarande hus rivs. Linköpings bostadsbolag Stångåstaden köper fastigheten Rystads-Tuna 1:42 av Specialfastigheter. Fastigheten, som tidigare verkat som kriminalvårdsanstalt, är belägen …

Specialfastigheter tar lån på obligationsmarknaden

Specialfastigheter lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden 
under sitt Medium Term Note program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 12 …

Stabilt från Specialfastigheter

1,3 miljarder i vinst. 2013 kan sammanfattas som ett starkt år för Specialfastigheter. Hyresintäkterna ökade framförallt beroende på färdigställda projekt …

Specialfastigheter säljer för 225 miljoner

Avyttrar två skolor. Specialfastigheter säljer Eriksberg 2 (Ekeskolan)och Tofsmesen 1 (Birgittaskolan) till Örebro kommun. Båda fastigheterna är uthyrda till Specialpedagogiska …

Åsa Hedenberg

Lämnar Huge efter fyra år för att istället bli VD för Specialfastigheter. Hedenberg har tidigare också under nio år jobbat …

Åsa Hedenberg lämnar Huge – ny VD Specialfastigheter

Lämnar allmännyttan för statligt bolag.