Utförsäljning på gång i Solna

Nu arbetas det även för en utförsäljning av de kommunala bolagens lägenheter i Solna. Det är moderaterna som gått i …

GE Capital funderar på samlokalisering

GE Capital har givit Profi Gruppen i uppdrag att på exklusiv basis från GE Capital undersöka förutsättningarna för en eventuell …

Ståhls köper i Solna

Norrköpingsföretaget Byggnads AB Henry Ståhl har förvärvat ett bestånd med bostadsfastigheter i Solna för omkring 90 Mkr. Säljare till beståndet …

AMS får en hyra på ca 2000 kr per kvm.

Nyligen kunde FV idag berätta att AMS blir nya hyresgäster hos Humlegården Fastigheter i deras fastighet vid Observatorielunden i Stockholm. …

Mandamus köper Förstaden med hus för 1,6 mdr

Genom att förvärva fastighetsbolaget Förstaden stärker Mandamus sin ställning i Stockholms förorter. Bolaget förvärvas från bl.a. KF Invest, som hade …

HD-ärende om tomtköp avgjort

Tvisten kring ett köp av tomt i Frösunda, Solna fick sitt avgörande i HD på tisdagen. Axel Johnson AB slipper …

Wihlborgs köper Shells huvudkontor i Solna

Wihlborgs har genom dotterbolaget Fastighets AB Storheden förvärvat fastigheten Styckjunkaren 3 i Solna från AB Svenska Shell. Köpeskillingen uppgår till cirka …

Wasas fd huvudkontor i Solna ska hyras ut

Som en konsekvens av att Länsföräkringar köper en fastighet på Tegeluddsvägen av NCC, följer att Wasa tidigare huvudkontor i Solna …

Storstockholms Fastighets AB köper för 70 mkr

Det privata fastighetsbolaget Storstockholms Fastighets AB, numera lett av Öjvind Norberg, har köpt fastigheter i Södertälje och Stockholm för drygt …

Förstaden köper 14 fastigheter av Svenska Bostäder

Förstaden köper 14 fastigheter med totalt 1 534 lägenheter av Svenska Bostäder. Fastigheterna innehåller totalt 103 000 kvm varav ca …

Garnisonen och Kronoberg största fastigheterna

Fastigheterna (eller snarare kvarteren) Garnisonen 3 och Kronoberg 18 i Stockholm, båda ägda av Vasakronan, är landets största fastigheter mätt …

Näckebro gör bytesaffär med Kungsleden

Näckebro säljer fastigheten Mercurius 15 i Karlstad till Kungsleden för 75 mkr. Försäljningen ger en reavinst på 9 mkr. Fastigheten …

Wasas huvudkontor kan komma att säljas

Samgåendet mellan Wasa och Länsförsäkringar kan nu få konsekvenser även på fastighetsmarknaden. De båda företagens huvudkontor skall enligt planerna samlokaliseras …

NCC satsar 300 mkr på tillbyggnad av huvudkontoret

NCC kommer att bygga till sitt huvudkontor i Solna med ytterligare 17 500 kvm i en ny byggnad. Tanken är …