Senaste nyheterna om Söderport fastigheter


Joint venture tar över sex fastigheter för 399 mkr

Förvärvar 38.000 kvm i Stockholm. Söderport Fastigheter, samägt av Sagax och Hemfosa har övertagit sex fastigheter för 399 miljoner kronor från ägarna. …

Duo säljer bostadsprojekt med 20 procents vinst

Avyttrar för 355 miljoner i södra Stockholm.

Sagax och Hemfosa säljer i södra Stockholm

Frånträde i dag. Söderport Fastigheter, samägt av Sagax och Hemfosa, har sålt tomträtten till Lillsätra 1 i Stockholm till Corem …

Sagax och Hemfosa säljer för 126 miljoner

Säljer i Skåne och Götebrog. Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger till lika delar med Hemfosa Fastigheter AB, säljer 17 …

Trianon har förvärvat centralt ur Söderport

42 miljoner – 7 procent direktavkastning. Trianon förvärvar fastigheten Storken 32 på Norregatan 27 i Malmö via bolag. Säljare är …