Slättö och Peab etablerar ett JV-bolag i Finland

Slättö och Peab etablerar ett JV-bolag avseende utveckling och förvaltning av nyproducerade gröna bostadsfastigheter i Finland.

Slättö rekryterar Head of ESG and Communication

Slättö rekryterar Annachiara Torciano till rollen som Head of ESG and Communications. Hon kommer närmast från en roll som Executive Vice …

Slättö rekryterar Annachiara Torciano

Slättö har rekryterat Annachiara Torciano till rollen som Head of ESG and Communications.

Slättö och Sveaviken delar upp färdiga projekt för 3,5 mdr

Fortsätter att utveckla nya gemensamma projekt från tidiga skeden.

Skänker pengar till Ukraina

Fler än 80 fastighetsbolag som donerat finns med på FV:s lista.

Nytt jv köper för 1,7 miljarder – siktar på 10 miljarder

Målet att nå tio miljarder inom fem år. Läs om beståndet.

Vernum köper i utvecklingsområde i Strängnäs

Vernum Fastigheter köper en 20.000 kvm stor byggrätt från  Slättö och detaljplanen är lagakraftvunnen. Utecklingsområdet ligger i Härad, Strängnäs och Vernum avser att, med det egna byggsystemet, bygga upp till 200 st hållbara hyresrätter i trä på platsen.

Slättö till Finland – siktar på 2 miljarder

Slättö expanderar till Finland genom förvärv av en fastighet för logistik och omni-channel med outnyttjade byggrätter i Helsingfors.

Proptechbolaget Vyer tar in Staffan Unge från Slättö

Proptechbolaget Vyer digitaliserar fastigheter för att effektivisera drift och förvaltning. Nu stärker bolaget sin fastighets- och förvaltningskompetens genom att värva Staffan Unge, partner på Slättö, till styrelsen.

Köper portfölj om 40.000 kvm

Första förvärvet i Mälardalen – siktar på vidare expansion.

Blir nya partner i Slättö Förvaltning – växla upp i Norden

Gör samtidigt affär med fastigheter värda sammanlagt tre miljarder kronor.

Sveaviken köper hyresrätter i Örebro

Sveaviken Bostad förvärvar fastigheterna Autogyron 4 & 5, belägna i stadsdelen Södra ladugårdsängen i Örebro. Priset är 259 miljoner. Säljare är ett joint venture mellan Slättö och Sveaviken Bostad.

Blir head of talent management på Slättö

Slättö utser Sari Marttila till rollen som head of talent management. Hon har mer än 30 års erfarenhet inom HR …

Går från Areim till Slättö

Slättö anställer Annette Hjelmstedt som head of investor Relations. Hon kommer närmast från en roll inom investor relations på Areim.