Arwidsro köper skånska handelskåkar för 200 mkr

Bolaget närmar sig ett fastighetsbestånd om 2 miljarder kronor.

Willys öppnar i Skurups handelsplats

Tam Retail hyr ut 3.200 kvm till Willys för en planerad öppning början 2022.

Trianon köper för 247 miljoner

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Skurup omfattande cirka 22.200 kvm fördelat på 293 lägenheter. Säljare …

Kunskapsporten köper skola i Skurup

Kunskapsporten, som ägs av Joakim Ollén till 10 procent och Erik Selin till 90 procent, förvärvar samtliga fastigheter tillhöriga Skurups Folkhögskola. Totalt omfattar …