Senaste nyheterna om SKB


SKB expanderar och byggstartar i Värmdö

Nu har SKB tagit ett spadtag för 76 kooperativa hyresrätter i Gustavsberg. År 2025 står kvarteret Modellören i Porslinskvarteren klart för inflyttning. Det blir föreningens första bostadskvarter på Värmdö.

HSB rekryterar ekonomichef från SKB

Joakim Wernersson blir ny ekonomi- och finanschef för HSB Stockholm

SKB:s fastighetsvärde på 28 miljarder

Vid summeringen av 2022 är den finansiella ställningen vdi SKB fortsatt stark med en omsättning på 841 (812) miljoner kronor och ett överskott på 132 (146 ) miljoner kronor. Det totala marknadsvärdet på SKBs fastigheter var vid årets slut 28 miljarder kronor.

Bilder: Så blir SKB:s Ananasen på Söder

På östra Södermalm i Stockholm, där SL:s bussdepå tidigare låg, pågår sedan flera år bostadsutveckling med en handfull aktörer inblandade. Nu går SKB igång med sitt projekt, Kvarteret Ananasen, som ska innehålla 153 lägenheter.

SKB tilldelas markanvisning i Årsta

SKB har tilldelats ytterligare en markanvisning i Årsta och satsar på hållbarhet i flera dimensioner: ett lågenergihus med stadsnära odling på gården och i entrévåningen en handelsplats med saluhall i samverkan med Coop Butiker & Stormarknader.

SKB får förnyat förtroende från EIB med 800 mkr

Europeiska investeringsbanken ger förnyat förtroende till SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, med ett lån på 800 miljoner kronor för att bygga lågenergihus i Stockholm.

SKB:s plan för 1 600 nya kooperativa hyresrätter

SKBs års- och hållbarhetsredovisning 2021 sammanfattar ett år med flera pågående byggprojekt, nya markanvisningar, etablering i ett nytt län och en plan om att byggstarta 1.600 nya kooperativa hyresrätter fram till 2028. Det totala marknadsvärdet på SKBs fastigheter var vid årsskiftet 29,2 miljarder kronor.

SKB får markanvisning i Gröndal

Stockholms stad har tilldelat SKB en ny markanvisning i Gröndal. Samtidigt har beslut tagits att bygga fler bostäder i Vårberg och Bredäng där staden tillsammans med SKB ska utreda möjligheten att utvidga de befintliga kvarteren. Totalt handlar det om 205 nya kooperativa hyresrätter i södra Stockholm.

SKB utser ny vd

SKB:s styrelse utnämner Ingrid Gyllfors till ny vd. Hon kommer närmast från tjänsten som vd på stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB.

Klart: Ny vd i SKB

Med lång erfarenhet från bygg- och fastighetssektorn.

Lämnar SKB efter sju år

Eva Nordström har meddelat styrelsen för SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, att hon avser att sluta som vd efter sju år på posten.

SKB bygger nytt i Årsta

Stockholms stad har tilldelat SKB en markanvisning för nya kooperativa hyresrätter i Årsta. SKB planerar att bygga två nya bostadshus med cirka 50 lägenheter på platsen.

SKB får markanvisning i Farsta

Igår, den 17 december, fattade exploateringsnämnden i Stockholms stad beslut om att tilldela SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, ännu en markanvisning.

SKB satsar på 100 bostäder i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat SKB en markanvisning i Skarpnäck. Det innebär att 100 kooperativa hyresrätter kommer att byggas i stadsdelsområdet.