Skatteverket

Senaste nyheterna om Skatteverket.


Upptaxering ger skattetillägg för Klövern

Nu har Skatteverket i Stockholm fattat ett omprövningsbeslut avseende 1999 och 2000 års inkomsttaxeringar för Klövern. Besluten innebär att bolaget …

Realias underskottsavdrag utredda

I december 2003 beslutade Skatteverket vid en omprövning att inte medge yrkade underskottsavdrag i taxeringen 2002 för Realia. Skatteverket godkände …

Omvänd skattskyldighet stoppar momsfiffel

Nu har Finansdepartementet sållat fram två förslag för att förhindra skattefusk genom svart arbetskraft och momsfusk inom byggsektorn. Förslagen är …

Ansvarsnämnden granskar fastighetsägares roll

Av polisutredningen kring svarthandel med hyresrätter där en tjänsteman på skatteverket medverkade framgår att sex fastighetsägare (samtliga medlemmar i Fastighetsägarna …

Ut med svartkontraktshyresgästerna

Fastighetsägarna Stockholm uppmanar enligt nyhetsprogrammet ABC fastighetsägarna att säga upp ett femtiotal hyresgäster som skaffat sig sina hyreskontrakt på felaktigt …

Skanska fick rätt mot Skatteverket

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela Skatteverket prövningstillstånd i ett mål avseende skatteavdrag som Skanska yrkat för värdeminskning i kommanditbolaget …

Åtal mot svarthandel i Stockholm

På fredag inleds en rättegång gällande svarthandel med hyreslägenheter i Stockholm. Det är två ”svartmäklare”, 48 respektive 55 år gamla, …

Ytterligare uthyrningar i Fatburenprojektet

Atrium och Drotts gemensamägda KB Faburssjön 5 har gjort ytterligare uthyrningar i det pågående projektet på Södermalm i Stockholm. Det …