Skatteverket

Senaste nyheterna om Skatteverket.


Fabege fortsätter att hyra ut i god takt

Genom projektfastigheterna Lammet 17 och Läraren 13 har Fabege tecknat hyresavtal för 8000 kvadratmeter i Stockholm den senaste månaden. – Det är glädjande att konstatera att uthyrningarna i våra projektfastigheter rullar på i mycket god takt, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

Klövern slipper rekordstor straffskatt

Skatteverket beslutade i maj 2006 att påföra Klövern skattetillägg om 493 mkr avseende Klöverns begäran om omprövning av 2003 års taxering. Men några dagar före jul afton fick VD:n Gustaf Hermelin (bilden) beskedet att Länsrätten i Stockholms län beslutat att bifalla Klöverns överklagande och därmed undanröjs det påförda skattetillägget.

Stort uppdrag till Tenant & Partner

Nyhetsbrevet avslöjade i måndags att Riksskatteverket ska se över sin lokalförsörjning. Verket ska i ett första steg se över lokalerna …

Skattemyndigheten letar nya lokaler i hela landet

Riksskatteverket är i inledningsskedet av ett stort projekt att se över lokalförsörjningen i hela landet. Det som myndigheten inlett med är att söka alternativa lokaler för supportenheten som idag finns i fastigheten Päronet 8 (bilden) på Solna strandväg i Solna och som ägs av Fabege.

Kraftigt ökade hyresintäkter

Home Properties ökade sina hyresintäkter till 48 (44) miljoner under första kvartalet. För jämförbara fastigheter var hyresökningen 14,4 procent. Resultatet …

Eklandia tecknar två kontrakt i Nordstan

Eklandia har tecknat kontrakt med Skatteverket och Försäkringskassan avseende en lokal på Östra Hamngatan 16 i Göteborg. I den 900 …

Stor skattesmäll hotar för Fabege

Fabege bjuds på en riktig kalldusch för affärer gjorda under 2003. Skatteverket har beslutat att bolag inom Fabege-koncernen kommer att upptaxeras med 1 797 miljoner avseende det året. Det innebär ett skattekrav om 503 miljoner samt ett skattetillägg om 99 miljoner, totalt 602 miljoner exklusive ränta.
- Sättet på vilket fastigheterna avyttrades valdes på strikt affärsmässiga grunder, inte för att betala lägre skatt, säger Fabeges VD Erik Paulsson (bilden).

Tornetledning i skattehärva

Tornet har dragits in i en skatteutredning mot Byggbolaget i Värmland AB. Hos firman hittades en faktura från 2002 på ombyggnad av en fastighet i Karlstad för 181 250 kronor. Fakturan har attesterats av VD för Skanstornet (dotterbolag till då börsnoterade Tornet) Christel Armstrong Darvik (bilden).
Skatteverkets utredning visade dock att renoveringsarbeten i själva verket utförts på en jordbruksfastighet utanför Karlstad som ägs av förre kontorschefen i Skanstornet, Gerhard Hagström.

Skattesmäll eller inte avgörs före nyår

Nyheten att fastighetsbolag kan drabbas av mångmiljardbelopp i eftertaxering fick flera fastighetsaktier att falla 4-5 procent på börsen. Skatterättsnämnden beslöt redan i juni i år att den populära konstruktionen att sälja sina fastigheter via handelsbolag ägda i Nederländerna stred mot svensk skattelagstiftning.

Fastighetsbolag krävs på miljarder?

Flera börsnoterade fastighetsbolag riskerar att upptaxeras med mångmiljardbelopp. Skatteverket vill nu täppa till ett kryphål i lagen som har kostat statskassan närmare 14 miljarder kronor under de senaste två åren. Det skriver Dagens Industri.

Halv miljard på spel för Klövern

Klövern lyckades inte blidka Skatteverket genom att dra tillbaka sin omprövning av 2003 års taxering, en omprövning som begärts för att pröva om Klövern hade rätt till ytterligare underskottsavdrag om fem miljarder. Klöverns reträtt kom hastigt när man uppfattade signalerna om ett hotande skattetillägg.

Skattechock för Klövern

Klövern har återkallat sin tidigare begärda prövning avseende yrkade underskottsavdrag om fem miljarder kronor vid 2003 års taxering. Företaget gör det i ett försök att blidka Skatteverket som anser att Klövern inte lämnat fullständiga uppgifter i sin begäran om omprövning. Skattenämnden förväntas senast den 5 maj skriva av omprövningsärendet. Men samtidigt kan det komma att medföra att Klövern påförs ett skattetillägg om hela 500 miljoner kronor. Klöverns VD Gustaf Hermelin (bilden) känner sig som David i kamp med Goliat.

Fastighetsägare kan få halv miljard åter

Regeringsrätten har beslutat att pröva en dom i en viktig taxeringsfråga. Fastighetsägarna Stockholm överklagade 1997 till länsrätten den uppräkning av …

Populära försvarslokaler i Östersund

Det statliga stödpaketet i form av statliga verk och myndigheter till de orter som drabbas av neddragningarna inom försvaret har …