Skatteverket

Senaste nyheterna om Skatteverket.


Processen allt tyngre för Fabege

Nytt ärende om skatteflykt – Bestrider yrkandet. Förvaltningsrätten prövar ytterligare ett ärende rörande skatteflykt för Fabege. Det nya ärendet innebär …

Skatteverket hotar flytta ur 58000 kvm

Skatteverket ser över sin lokalsituation i Stockholm och Solna där myndigheten idag hyr totalt cirka 57.700 kvm. Skatteverket har inlett en ”provsökning” efter nya lokaler.

Bakslag för Fabege

Förvaltningsrätten avvisar Fabeges överklagande i skattemål. Totalt är det sammanlagda skattekravet för tillfället drygt två miljarder kronor. Fabege ser domsluten som felaktiga.

Atrium Ljungberg riskerar skattesmäll

Atrium Ljungberg har erhållit en framställan om att Förvaltningsrätten ska pröva om skatteflyktslagen är tillämplig på en fastighetstransaktion via kommanditbolag som genomfördes 2004. Skatteverket vill upptaxera bolaget med 327,8 mkr innebärande ett skattekrav om 91,8 mkr exklusive ränta. Atrium Ljungbergs uppfattning är att bolaget följt de lagar och den praxis som fanns vid tidpunkten för transaktionen.

Stor uthyrning i tidigare krisbolag

Skatteverket och Arbetsförmedlingen fyller fastighet. En fastighet ur ett av de tidigaste ”krisbestånden” har fått nya hyresgäster. Det är fastigheten …

Ny delseger för Klövern i skattemål

Kammarrätten dömer – liksom länsrätten – till klöverns fördel avseende ett skattetillägg på 493 miljoner som Skatteverket påfört bolaget.
– Det är otroligt glädjande att även kammarrätten delar vår uppfattning att skattetillägg inte kan påföras på det sätt Skatteverket har gjort, säger Gustaf Hermelin, VD Klövern.

Skatteverket förlänger 22700 kvm med Alecta

Alecta har fått förnyat förtroende från Skatteverket som förlängt hyresavtalet för fastigheten vid Rosenlundsplatsen 3–5 i Göteborg. Det nya kontraktet …

Skattesmäll för Akelius

Akelius Fastigheter beskattas med som mest 34 miljoner kronor för vinster som gjorts vid försäljning av fastigheter. Detta efter omprövning …

Landic säljer till lokala köpare

I en mindre paketaffär har Landic Properties sålt två fastigheter till för 105,6 miljoner kronor, varav cirka 73 miljoner kronor …

Skattedomar skakar om fastighetsbolag

Regeringsrättens utslag underkänner flera transaktioner. Flera stora svenska fastighetsbolag granskar nu noga vad nyligen avkunnade domar innebär för de skattetvister …

Klövern fortsätter kamp för underskottsavdrag

En litet utslag i rätt riktning samt ett stort i motsatt riktning fick Klövern när Länsrätten meddelade dom i ett …

Regeringens stopplag hindrar bolagsaffärer

En mycket stor andel av fastighetsaffärerna görs idag via bolagsaffärer, vilket gjort det möjligt att få en reavinst helt skattefritt. Till och med köparna har kunnat göra avdrag för fiktiva förluster. Nu försöker regeringen att täppa till det sistnämnda kryphålet i skattelagstiftningen.

Kameler gav skattesmäll

En av Ronnebys större fastighetsägare, numera med 22 hyreshus, har hamnat i trubbel med skatteverket, skriver Blekinge Läns Tidning. Fastighetsbolaget kritiseras bland annat för att inkomster från dess kameluthyrning inte beskattats.

Klöverns dom överklagas

Skatteverket har beslutat överklaga länsrättens dom om ett undanröjande av skattetillägg för Klövern till kammarrätten i Stockholm. Klövern vann tvisten …