De statliga myndigheternas hyreskontrakt kartlagda

Lokalförsörjningsverket har samlat uppgifter om de statliga myndigheternas lokalhyreskontrakt i ett register. Registret omfattar drygt 8.000 olika kontrakt. Vid årsskiftet …

Skanska bygger fängelse i Wales

Utanför Bridgend i södra Wales är Skanska med och bygger ett fängelse för 62 miljoner pund. Det ska bli världens …

Norrporten höll extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma beslutades om nyemissionen till Skanska och Skandia på sammanlagt 216 mkr i samband med bolagets köp …

Kommunen vill tvångsinlösa Skanskafastigheter

Malmö kommun har tröttnat på att förhandlingarna med Skanska om förvärv av mark på Universitetsholmen inte leder till något resultat. …

AP-fonden trolig tagare av Danderydsbostäder

Enligt obekräftade rykten blir det AP-fonden som går segrande ur striden om Danderydsbostäder. AP-fonden äger sedan tidigare bostäder i Danderyd, …

Skanska och Coca-Cola i samarbete

Skanska räknar med att få bygga ett par fabriker per år åt Coca-Cola genom ett avtal som tecknats mellan bolagen. …

Nästan fullt i Sverigehuset

Ungefär 90 procent av ytorna i Sverigehuset i S:t Petersburg är uthyrda eller reserverade. Tidigare har Skanska haft problem med …

Retail Park satsar i Falkenberg

Retail Park AB, som ägs av Skanska och Ikano, har träffat en principöverenskommelse med kommunen om att köpa 40.000 kvm …

Fastighetsaktierna fortsätter uppåt

Dagens Industri har frågat runt bland flera branschanalytiker och de menar att det finns en hel del som tyder på …

Förvärv ger Norrporten fäste i Umeå och Luleå

Norrporten köper 21 fastigheter av Skanska och Skandia för totalt 717 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på 123 …

Skanska tvingas betala 2,6 Mdr i skatt på reavinst

Reavinsten på 9,8 Mdr vid Skanskas försäljning av Sandvikenaktier ska beskattas anser Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Skanska kommer föra ärendet …

Halv miljard satsas på ombyggnad av Navestad

Regeringen är villig att satsa 380 miljoner kronor på ombyggnaden av miljonprogramsområdet Navestad i Norrköping. Därtill satsar kommunen, Skanska och …

Pandox noteras på O-listan den 29 juni

Hotellfastighetsbolaget Pandox kommer att noteras på börsens O-lista från den 29 juni. Securum kommer att sälja hela sitt aktieinnhav på …

Skanskas reavinst från aktier större än väntat

Skanskas reavinst från försäljningen av aktieinnehavet i Sandvik ser ut att bli högre än väntat. Istället för en vinst på …