Skanska går in i Costain

Skanska blir delägare i brittiska byggbolaget Costain med sju procent av aktiekapitalet och har dessutom option att inom tre år …

Maktkamp kring Scancem

Akers köp av röststarka A-aktier i byggmaterialtillverkaren Scancem häromdagen har utvecklats till en regelrätt maktkamp. För att inte förlora greppet …

Steen & Ström bygger ut köpcentrum i Uddevalla

Norska köpcentrumbolaget Steen & Ström satsar 60 mkr på en om- och tillbyggnad av köpcentrat Torp i Uddevalla. Skanska utför …

Skanska säljer fastighet i Hamburg

Skanska har sålt sin fastighet ABC-Strasse i Hamburg till den tyska fastighetsfonden Difa. Köpeskillingen uppgår till 325 mkr, vilket ger …

Skövdebostäder köper för 130 mkr av Skanska

Kommunala Skövdebostäder gör en riktig storaffär när man köper 420 studentlägenheter av Skanska. Köpeskillingen uppgår till 130 mkr för de …

Svårt få hyresgäster till central tomt i Malmö

Skanska har alltjämt svårt att finna hyresgäster till det planerade kontorshuset på den så kallade Butterickstomten i centrala Malmö. Trots …

Barkarby-outlet försenas pga föroreningar

Sveriges första Factory outlet, som enligt planerna skulle slå upp portarna på den gamla flygflottiljen i Barkarby lagom till årets …

Skanska på väg in i brittiskt byggföretag

Skanska är på väg att investera en halv miljard kronor i det krisdrabbade brittiska byggföretaget Costain, skriver Sunday Times. Skanska …

Factory Outlet i Barkarby riskerar att stoppas

Skanskas och Ikanos byggande av Sveriges första Factory Outlet i Barkarby utanför Stockholm kan komma att stoppas av länsstyrelsen. Det …

Skanska får första ordern till Södra länken

Vägverket har redan, trots politikernas nej och att det saknas finansiering, börjar bygga Södra länken i Stockholm. Detaljplaner för anslutning …

Skanska backar om fastighetsförsäljning i Malmö

Skanska river nu upp planerna på att sälja tre fastigheter för äldreboende i Malmö till företaget Robera i Österåker. Anledningen …

Fastighetsaffär i Malmö stoppas av kommunen

Affären mellan Fastighets AB Robera i Österåker och Skanska om försäljning av tre fastigheter för äldreboende i Malmö, som Fastighetsvärlden …

Skanska satsar på optioner till bolagsledning

Skanska ställer ut femåriga optioner till ledningen i tre noterade fastighetsbolag där bolaget är storägare. Det är ledningen i Norrporten, …

Skanska rörelseresultat föll något

Rörelseresultatet för första halvåret föll från 1,5 Mdr 1996 till 1,34 Mdr j1997. Dock kan Skanska redovisa reavinster om 9,1 …