Skåneporten tecknar avtal med Max i Helsingborg

Fast food och discount retail, i synnerhet i goda trafiklägen, är marknadssegment som fortsätter växa även i coronatider. – Etableringen …

Skåneporten köper av Coop i Åhus

Fastigheterna Stinsen 14 och 15 omfattar totalt cirka 2.000 kvm uthyrningsbar yta. Cronholm & Partners har varit rådgivare i affären. …

Dollarstore till Duveryd i Karlshamn

Dollarstore har tecknat avtal om etablering på det nya handelsområdet som växer fram i Duveryd i Karlshamn. Etableringen i Karlshamn …

Skåneporten köper stadsdelcenter utanför Kristianstad

Affären omfattar fastigheterna Vä 157:8, Vä 157:9 och Vä 157:11 – totalt ca. 4.000 kvm uthyrningsbar yta. Inom fastigheterna finns …