Dalkia köper Telereit Förvaltning AB

Amplion Fastigheter säljer Telereit Förvaltning AB, som ingick i förvärvet av fastigheter från Telia förra året. Telereit förvaltar sammanlagt cirka …

Tornet säljer alla sina fastigheter i Kalix

Tornets dotterbolag Arostornet säljer samtliga sina 11 fastigheter i Kalix till bokförda värden. Beståndet består främst av bostadsfastigheter med vissa …

Peab ökar inom miljösektorn

Genom sitt återvinningsföretag Miljöservice har Peab tecknat två kontrakt på tillsammans 72 Mkr. Det en kontraktet gäller Sigtuna kommun där …