Senaste nyheterna om Signatur Fastigheter


Klart: Trianon i mål med köp av börsbolag

Fastigheter för 1,5 miljarder kronor ingår.

Trianon växlar upp i Signatur – budpliktsbud kan komma

Efter ytterligare förvärv av aktier i First North-noterade Signatur Fastigheter äger Trianon nu nära 46 procent av bolaget.

Signatur köper fyra bostadsfastigheter i Landskrona

Via en bolagaffär förvärvar Signatur Fastigheter bostadsfastigheter med totalt 52 lägenheter I Landskrona.

Signatur tecknar köp för 66 miljoner i Malmö

Signatur Fastigheter har förvärvat en flerbostadsfastighet i centrala Malmö med en total uthyrbar yta om cirka 2 274 kvm, fördelad på 22 lägenheter och fyra lokaler. Priset är 68 miljoner kronor.

Länsförsäkringar ny ägare i växande Signatur

Signatur Fastigheter har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 106 miljoner kronor. Ny ägare i det växande och noterade bolaget är Länsförsäkringar Fastighetsfond.

SBB går in i mindre börsbolag efter ny affär

Gör affär med sex bostadsfastigheter i Skåne.

Signatur köper för 90 miljoner i Eslöv

Signatur Fastigheter har förvärvat tre fastigheter i centrala Eslöv om totalt 5.200 kvm, Priset är 91,5 miljoner kronor. Signatur äger kåkar för 1,2 miljarder och siktar på att nå 2 miljarder till årsskiftet.

Signatur köper två fastigheter på Möllan i Malmö

Signatur Fastigheter har förvärvat två flerbostadsfastigheter i området Möllevången innehållande totalt 42 lägenheter med en uthyrningsbar area om 1.970 kvm där 1.900 kvm består av bostadsarea.

Signatur Fastigheter förvärvar i Helsingborg

Signatur Fastigheter har förvärvat två hyresfastigheter nära Knutpunkten i Helsingborg för en sammanlagd köpeskilling om 45 miljoner.

Signatur förvärvar två samhällsfastigheter i Lund

Signatur Fastigheter har förvärvat två samhällsfastigheter i Dalby med en uthyrningsbar area om 1.800 kvm. Fastigheterna inhyser dels LSS-bostäder och dels skolverksamheter.

Signatur förvärvar sju bostadsfastigheter

Signatur Fastigheter har förvärvat sju bostadshyresfastigheter i Trelleborg med en uthyrningsbar area om 2 741 kvm. Beståndet består av 50 lägenheter samt garage och parkeringsplatser.