Sigillet köper två hus i Göteborg för 222 miljoner

Ett ligger riktigt centralt. Kungsleden säljer återigen med bra vinst.

Sigillet utökar i centrala Göteborg

Förvärvar fastighet för konvertering till bostäder.

Sigillet köper i centrala Göteborg

Sigillet Fastighets AB har förvärvat fastigheten Masthugget 4:5, Tredje Långgatan 18, i centrala Göteborg av TG Holding AB. Köpeskillingen motsvarar …

Vasakronan säljer till Sigillet vid Heden

Ny ägare till mindre fastighet på Södra Vägen. Vasakronan har avyttrat fastigheten Göteborg Lorensberg 55:3 i centrala Göteborg. Köpare är …

Hufvudstaden tar grepp om helt kvarter i Göteborg

Genomför en bytesaffär med annat fastighetsbolag.

Sigillet utökar i Göteborg

Sigillet har förvärvat två fastigheter i centrala Göteborg med en uthyrningsbar yta på 6 700 kvadratmeter. Fastigheterna innehåller 73 bostadslägenheter …

Sigillet köper i centrala Kungälv

HSB Göteborg har genom bolagsöverlåtelse sålt tre fastigheter i centrala Kungälv till Sigillet. Fastigheterna omfattar 6.500 kvm uthyrningsbar area varav …