P&E och Incita köper och utvecklar i Kalmar

P&E Fastigheter och Incita planerar nya bostäder på fastigheten Palmen 6 i Kalmar.

SIG Invest köper för 51 miljoner i Landskrona

SIG Invest AB förvärvar tre hyresfastigheter i Landskrona med en total uthyrningsbar yta om 3.618 kvm. Beståndet består av 45 …

SIG Invest till börsen – via köksvägen

Malmöbaserade SIG Invest gör ett omvänt förvärv. Därmed tar fastighetsbolaget över flamskyddsföretaget Deflamos plats på First North.

Landets värsta värdar

Kartläggningen görs varannat år. 19 fastighetsägare pekas ut.

SIG Invest köper industrifastighet i Kalmar

SIG Invest har den 11 oktober 2018 ingått avtal med Incita Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Kalmar Palmen 6. Förvärvet …

SIG Invest i affärer för 100 mkr

Via två separata affärer har Malmöbolaget SIG Investförvärvat tre fastigheter. Från Acrinova har samhällsfastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i …

VD svarar efter kritik från Aftonbladets ledarsida

Ger svar på tal om ”skandalhuset” i Rågsved.

SIG Invest köper i Upplands Väsby

Säljare var bostadsbolaget Husinvest.

Acrinova förvärvar SIG Invest

Förvärvar för 210 miljoner kronor. Aktietorgetlistade Acrinova förvärvar SIG Invest och planerar namnbyte till Svenska Investeringsgruppen AB efter en extra bolagstämma. En apportemission till kursen …

SIG Invest köper i Rågsved

SIG Invest har förvärvat och tillträtt två bostadshyresfastigheter, Bäverungen 5 och Vallhunden 7 i Rågsved i södra Stockholm. Fastigheterna innehåller …