Avyttrar portfölj för 209 mkr

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.