FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

Sehlhall förvärvar i Karlstad – bygger gruppbostäder

Sehlhall förvärvar fastigheten Gruvlyckan 1 i Karlstad. Fastigheten ligger cirka 3 kilometer från stadens centrum, i direkt anslutning till grönområde och med god tillgång till kommunikation. På fastigheten kommer Sehlhall att uppföra en gruppbostad som hyrs av vårdgivaren Nytida.

Realplay

Anders Borg om den ekonomiska turbulensen

Oron för ekonomin träffar främst de som sysslar med hög riskexponering på volatila marknader, hävdar grundare till fastighetsbolag inom samhällsfastigheter.

Sehlhall förvärvar byggrätter i Stockholm och Linköping

Sehlhall förvärvar centrala, byggklara byggrätter i Stockholm och Linköping. På fastigheterna, som medger en volym om 7.400 kvm BTA, kommer Sehlhall att uppföra grupp- och trygghetsbostäder.

Sehlhall nära passera miljarden

Sehlhall är nära att passera en miljard i fastighetsvärde. Vid årsskiftet var värdet 961 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 690 miljoner kronor föregående år.

Sehlhall köper i Ystad

Sehlhall förvärvar den byggklara fastigheten Mispeln 2 från Ystadbostäder.

Sehlhall köper stjärna i Roslagen

Sehlhall har förvärvat en fastighet i Norrtälje avsedd för gruppbostad och även tecknat hyresavtal där med vårdgivaren Utvecklingspedagogik i Sverige (UP).

Sehlhall med dubbel rekrytering

Sehlhall Fastigheter rekryterar Mikaela Malmgren som förvaltningsansvarig och Kristoffer Lidbrandt som ny förvärvsansvarig.