Senaste nyheterna om SEB


SEB Trygg Liv köper för 264 miljoner kronor

Svenskt Näringsliv säljer fastigheten Käpplingeholmen 4 på Blasieholmen i Stockholm till SEB Trygg Liv. Köpeskillingen är 264 miljoner kronor. Fastigheten …

Handelsbanken Finans tömmer fjärde Hötorgsskrapan

Efter tio år i fjärde Hötorgsskrapan flyttar Handelsbanken Finans ur sina 8 500 kvadratmeter och tvingar Vasakronan att leta efter …

Wallenstam går mot centrum i Göteborg

För 50 miljoner förvärvar av en kommersiell fastighet på Västra Hamngatan 24-26 (Inom Vallgraven 27:1) av Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg …

SEB utökar sitt fastighetsbestånd på Gärdet

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har nyligenförvärvat kontorsfastigheten Tegeludden 12. Säljare är Bo Dahlberg.Nyförvärvet håller en mycket hög teknisk standard …

SEB Trygg Liv säljer fastighet för 185 miljoner

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har sålt en bostadsfastighet, Sefiren 17 i Helsingborg, till en bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. SEB …

SEB ser ingen överhängande rasrisk

Igår presenterade SEB sin konjunkturprognos. Vid presentationen uttalade sig chefekonom Klas Eklund angående riskerna med en övervärderad bostadsmarknad, ett ämne …

NCC tecknar en kreditfacilitet på 1800 Mkr

NCC Treasury AB och en grupp banker har tecknat ett låneavtal, om 200 MEUR, vilket motsvarar cirka 1800 miljoner kronor. …

Vasakronan säljer fastighet i Göteborg

Vasakronan säljer en fastighet på Kungsportsavenyn i centrala Göteborg till den lokala fastighetsägaren Olle Tobisson för 74 miljoner kronor. Fastigheten …

SEB hyr av Henry Ståhls i Norrköping

I oktober i fjol köpte Henry Ståhl Fastigheter fastigheten Tulpanen 16 på Drottninggatan 49-51 i Norrköping. Nu har man lockat …

Kommunalt bolag säljer till tysk fond

Det av Göteborgs kommun ägda Norra Älvstranden Utveckling AB har sålt en kontorsfastighet på Lindholmen i Göteborg. Fastigheten, Lindholmen 6:7, …

SBAB för en hård kamp om marknadsandel

SBAB meddelar att deras andel på bolånemarknaden ökade till ca 7,7 procent under 2003. Företaget har därmed ökat sin andel …

Peab säljer färdiga projekt till Kungsleden

Peab har avyttrat tre projektfastigheter till Kungsleden. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 220 mkr. Projekten som är både ny och …

Peab bygger åt SEB Trygg Liv

Peab har fått uppdraget att bygga två anläggningar för trygghetsboende, en i Stockholm och en i Göteborg. Kontraktssumman är cirka …

Fabege förlänger avtal med Ericsson i Kista

Ericsson förlänger avtal i Kista om ca 40 000 kvm kontor. Avtalen avser Färöarna 3 som Fabege hälftenäger tillsammans med …