SCB

Senaste nyheterna om SCB.


Inflationen bromsas in – ner till 9,3 procent

SCB kommer med ett nytt besked. Inflationstakten bromsar in till 9,3 procent i oktober, vilket beror på sjunkande elpriser. Det är första gången på över ett år där inflationen faller tillbaka.

SCB: Inflationen rusar mer än väntat

Inflationen fortsätter rusa. Den steg till 9,7 procent i september, enligt färsk statistik från SCB.
– Både hushåll och företag måste ta höjd för att räntorna fortsätter att stiga, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea till TT.

Inflationen stiger till nio procent

Inflationstakten ökar igen, visar SCB:s Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF). Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg i augusti för nionde månaden i följd.

Detaljhandeln föll åter i juli 202

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,6 procent i juli 2022 jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,8 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,6 procent. Det visar statistik från SCB.

SCB: BNP ökade under andra kvartalet 2022

Sveriges BNP ökade med 0,9 procent under andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan.

SCB: Lägsta antalet födda sedan 2006

Under första halvåret 2022 föddes 54 560 barn vilket var det lägsta antalet födda sedan 2006. Jämfört med första halvåret 2021 minskade antalet födda med 6,7 procent. Det visar ny statistik från SCB. Invandringen ökar, men är lägre än innan pandemin. Mest ökade befolkningen i Göteborg. Linköping tappar kraftigt.

Oväntat stor minskning av inflationen

Inflationen i juli var 8,0 procent, enligt SCB. En minskning från junisiffran som var 8,5 procent. Ekonomernas prognos var i snitt 8,3 procent.

Inflationstakten 7,2 procent i maj 2022

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 7,2 procent i maj 2022. Det är en uppgång från april då inflationstakten var 6,4 procent. Månadsförändringen från april till maj var 1,0 procent.

SCB: Rekordökning för byggkostnaderna

Den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

SCB: Järfälla i topp under 2021 – depp för Stockholm

SCB har presenterat befolkningsutvecklingen för 2021.

Ökat lägenhetsbyggande under 2021

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 63.900 lägenheter under 2020. Det är 16 procent fler lägenheter jämfört med 2020 då 54.869 lägenheter började byggas. Det visar en ny rapport från SCB.

Nya siffror: Rekordutflyttning från Stockholms län

Det var en rekordstor utflyttning från Stockholm 2020. Det visar ny statistik som Stockholms Handelskammare analyserat. 5.596 personer flyttade netto ut från Stockholms län under 2020. Det innebär att den negativa trenden med utflyttning från huvudstadsregionen förstärks.

Coronasmällen: Minus 40 procent i city

Tappade avsevärt mer än externhandeln.

”Olika nyanser av nattsvart”

Nya siffror från Stockholms Handelskammare och SCB. Se listor.