Fastighetsbeståndet nu taxerat till över 10 biljoner

Under 2019 har det varit en allmän fastighetstaxering för hyreshusenheter, industrienheter, ägarlägenhetsenheter, täktenheter samt elproduktionsenheter. Det totala taxeringsvärdet för hyreshusenheter …

Byggpriserna minskat med 2 procent på ett år

Ny statistik från SCB visar att byggpriserna minskat med 2 procent för byggande av flerbostadshus i jämförelse med föregående år. …

SCB: Hyran upp 2,2% för nyproducerade lägenheter

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2018 var 1.780 kr/kvm för riket som helhet, enligt statistik från SCB. Den siffran …

Försäljning av bostadsrätter för 230 miljarder

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 172 miljarder kronor, vilket motsvarar 75 procent av …

Myndighet lämnar stor förhyrning i innerstaden

Efter nära 50 år på Östermalm lämnar SCB sina lokaler där. Hyr istället 7.200 kvadratmeter i nybyggda lokaler.

Fastighetsbeståndet taxerat till knappt 9,2 biljoner

Stockholmsområdet står för nästan en tredjedel.

SCB: Kraftig minskning av antalet nya bostäder

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 30.950 lägenheter under första halvåret 2018, enligt ny statistik från SCB. Det innebär en minskning …

SCB: Här byggdes det mest och minst under 2017

Senaste statistiken om nyproduktion – och om rivningar.

Tidigare prognos överspelad – bostadsbehovet sjunker

Nya siffror från SCB ger ny ”räknestuga” hos Boverket.

Ny statistik från SCB: Hyran upp 1,7% för nyproducerat

Lägenheterna krymper och blir allt mindre.

Nya siffror: 45 procent fler lägenheter första kvartalet

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 21.250 nya lägenheter under första kvartalet 2017. Det är 45 procent fler lägenheter jämfört …

Stor lista: Kommunerna med högst andel bostadsrätter

Ny statistik från SCB. Fastighetsvärlden listar utökad statistik från 290 kommuner. Läs hur läget ser ut ut runt om i landet.

Upp 41 procent – Göteborg backar

Det byggs som bekant allt fler bostäder. I flerbostadshus påbörjades cirka 38 850 lägenheter under de tre första kvartalen vilket …

25 procent fler bostäder byggs nästa år

Osäkerhet om kapacitet inom planering, byggande samt ränteutveckling. Boverkets senaste prognos över bostadsbyggandet visar att påbörjas cirka 57 000 bostäder …