Coronasmällen: Minus 40 procent i city

Tappade avsevärt mer än externhandeln.

”Olika nyanser av nattsvart”

Nya siffror från Stockholms Handelskammare och SCB. Se listor.

Fastighetsbeståndet nu taxerat till över 10 biljoner

Under 2019 har det varit en allmän fastighetstaxering för hyreshusenheter, industrienheter, ägarlägenhetsenheter, täktenheter samt elproduktionsenheter. Det totala taxeringsvärdet för hyreshusenheter …

Byggpriserna minskat med 2 procent på ett år

Ny statistik från SCB visar att byggpriserna minskat med 2 procent för byggande av flerbostadshus i jämförelse med föregående år. …

SCB: Hyran upp 2,2% för nyproducerade lägenheter

Hyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2018 var 1.780 kr/kvm för riket som helhet, enligt statistik från SCB. Den siffran …

Försäljning av bostadsrätter för 230 miljarder

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 172 miljarder kronor, vilket motsvarar 75 procent av …

Myndighet lämnar stor förhyrning i innerstaden

Efter nära 50 år på Östermalm lämnar SCB sina lokaler där. Hyr istället 7.200 kvadratmeter i nybyggda lokaler.

Fastighetsbeståndet taxerat till knappt 9,2 biljoner

Stockholmsområdet står för nästan en tredjedel.

SCB: Kraftig minskning av antalet nya bostäder

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 30.950 lägenheter under första halvåret 2018, enligt ny statistik från SCB. Det innebär en minskning …

SCB: Här byggdes det mest och minst under 2017

Senaste statistiken om nyproduktion – och om rivningar.

Tidigare prognos överspelad – bostadsbehovet sjunker

Nya siffror från SCB ger ny ”räknestuga” hos Boverket.

Ny statistik från SCB: Hyran upp 1,7% för nyproducerat

Lägenheterna krymper och blir allt mindre.

Nya siffror: 45 procent fler lägenheter första kvartalet

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 21.250 nya lägenheter under första kvartalet 2017. Det är 45 procent fler lägenheter jämfört …

Stor lista: Kommunerna med högst andel bostadsrätter

Ny statistik från SCB. Fastighetsvärlden listar utökad statistik från 290 kommuner. Läs hur läget ser ut ut runt om i landet.