Etikett: SBAB

Senaste nyheterna om Etikett: SBAB.


Bolån via internet en succé

SBAB:s satsning på att erbjuda bolån via internet har slagit mycket väl ut. Nu står internet för strax under 10 …

SBAB genomför värdepapperiseringar på 6-8 mdr i år

Statliga kreditfinansieringsinstitutet SBAB räknar med att genomföra värdepapperiseringar av krediter för 6-8 miljarder kronor under 1998. I dagsläget finns en …

Riksbanken negativ till ”säker” bostadsobligation

Remisstiden för betänkandet om ”säkrare obligationer” går ut idag. Förslaget innehåller förslag på hur lagstiftningen för obligationer ska anpassas till …

Kreditinstitut avstår från att låna ut

Kommunala bostadsföretag med dålig ekonomi får det allt svårare att låna från flera ledande kreditinstitut. Statliga SBAB vill t.ex. bli …

Timrå kommun planerar värdepapperisering

Timrå kommun som plågas av mycket svag ekonomi till följd av stora borgensåtaganden för sitt bostadsbolag, planerar nu att genomföra …

Tre börsbolag funderar på värdepapperisering

Tre av börsens fastighetsbolag; Realia, Storheden och Columna, funderar på att ordna sin finansiering direkt via kapitalmarknaden genom så kallad …

SBAB visar niomånadersresultat om 371 mkr

Det statligt ägda SBAB visar ett något lägre resultat för årets första nio månader jämfört med samma period föregående år, …

Sydsvenska fastighetsägare skriver avtal med SBAB

Fastighetsägareföreningarna i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland har skrivit ett ramavtal med SBAB om finansiering av bostads- och kontorsfastigheter. Föreningarna …

SHB dömer ut SBAB:s värdepapperisering

Handelsbankens VD Arne Mårtensson dömer nu ut SBAB:s värdepapperiseringar. Han menar att denna finansieringsform inte alls sänker kostnaderna, som SBAB …

Kritik mot SBAB-samarbete

Carl Sundvik, VD i S-E-Banken Bolån, kritiserar det påbörjade samarbetet mellan SBAB och Länsförsäkringar. Genom att SBAB är subventionerat av …

SBAB på tur att privatiseras

Statliga bostadsfinansieringsföretaget SBAB står näst efter Nordbanken på tur att säljas ut till privata investerare, erfar Dagens Industri. En affär …

SBAB och Fastighetsägarna i Göteborg träffar avtal

SBAB har ingått en ramöverenskommelse med Göteborgs Fastighetsägareförening om finansiering av flerbostadshus. SBAB erbjuder föreningens medlemmar lån med löptider från …

SBAB förblir statsägt denna mandatperiod

I en intervju säger Sune Jussil, VD i SBAB, att det för närvarande inte finns några tankar på en privatisering …

SBAB förbättrade sig med 1 Miljard

Statens Bostadsfinansieringsbolag förbättrade sitt resultat med mer än en miljard från 1995 till 572 Mkrr. Kreditförlusterna minskade från 1.638 Mkr …