SBAB

Senaste nyheterna om SBAB.


Här minskar utbudet av nyproducerade bostäder mest

Minskningen i Stockholm ligger bakom minussiffran för hela riket. Kolla listor på störst nedgång och uppgång.

SBAB spår minskad produktion och prisfall

Förändrade amorteringskrav, hushållens möjlighet att bära nyproduktionshyror samt kommande räntehöjningar är detaljer som kokar ned till SBAB:s prognos.

Oscars styrelseordförande gripen för grovt insiderbrott

Jakob Grinbaum misstänkt efter ett tillslag i veckan. Själv förnekar han brott.

Företag & brf på SBAB får ny chef

Det blir Tim Pettersson, idag försäljningschef på SBAB, som efterträder Per O. Dahlstedt i rollen som chef för affärsområdet Företag …

Katarina Wester

har anställts av Willhem som finansdirektör. Wester har tidigare arbetat som affärsansvarig på DAL Nordic Finance, kundansvarig på SBAB och konsult …

Norska investerare går ur logistikplacering

Från ett dotterbolag till norska NRP Realkapital förvärvar Sagax, genom en bolagsaffär, lagerfastigheten Jordbromalm 3:1 i Haninge söder om Stockholm. …

SBAB utvecklas istället för att avvecklas

Det var tänkt att SBAB skulle säljas men finanskrisen kom emellan. Nu vill regeringen istället utvidga företagets verksamhet. I en …

Falska rykten om Vasakronanförsäljning

Regeringen dementerar de uppgifter från en intervju i Dagens Eko som tolkats som att statens planerade försäljningar av Vasakronan, Nordea, SBAB och TelisaSonera lagts på is. Anledningen skulle vara det rådande börskaoset.
-Det är helt fel, säger Mats Odells pressekreterare Mia Widell till Fastighetsvärlden

SBAB ökade räntenettot

Det statligt ägda SBAB visar ett rörelseresultat om 505 miljoner för de första nio månaderna 2006, det är en tangering …

SBAB förutspår kraftigt höjda räntor

I sin nya konjunkturprognos förutspår SBAB att inflationstrycket i den svenska ekonomin förblir lågt de närmaste åren. BNP-tillväxten sjunker från sin topp på 5 procent ned mot 3 respektive 2,5 procent de kommande två åren. SBAB tror samtidigt att riksbankens styrränta kommer att höjas i snabb takt så att den lägger sig på 3,75 procent i slutet av 2007.

SBAB satsar på Företagsmarknad

SBAB expanderar sin verksamhet inom företagsmarknad och skapar ett nytt affärsområde, Företagskrediter. I samband med detta tillträder Per O. Dahlstedt …

Ny regionchef för Newsec Malmö

Konsultföretaget Newsec har utsett Andreas Öberg till ny regionchef i Malmö samt chef för säljrådgivningen i regionen. Newsec anställer samtidigt …

Nyrekryteringar i sommarstiltjen

Mitt i sommaren har flera företag fått klart med nyrekryteringar till ledande poster. Per Berggren har blivit utsedd till verkställande …

Topplån blir bottenlån hos SBAB

Det statliga bolåneinstitutet SBAB upphörde från och med i går med topplån i sin bolåneverksamhet. Istället erbjuds kunderna nu bottenlån …