Samhällsfastigheter

Senaste nyheterna om Samhällsfastigheter.


Samhällsfastigheter

Förvärvar för 1,5 miljarder i Täby och Huddinge

Nytt bolag bildat. Känd aktör är största ägare bakom det nya.

Ökad efterfrågan: Då får många kommuner böta miljonbelopp

”Det behövs runt 400 enheter om året”.

SBB blir delägare i bostadsutvecklare

Förvärvar och satsar på seniorbostäder med livsstilskoncept.

Köper för 440 mkr i södra Stockholm

Stort intresse för samhällsfastigheten när den såldes.

K2A förvärvar samhällsfastigheter i Mälardalen

K2A Knaust & Andersson har tecknat avtal om att förvärva två samhällsfastigheter med LSS-boenden i Mälardalsregionen för 49 miljoner kronor.

SPG köper byggrätter för förskolor i Småland

Scandinavian Property Group förvärvar tre fastigheter med byggrätt för förskola. Estimerat fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till 160 miljoner kronor.

Skapar nytt bolag med fokus bostäder och samfastigheter

Hökerum skapar nytt fastighetsbolag som ska utveckla bostäder och samhällsfastigheter genom hela värdekedjan.

Rutinerade rävar om sex segments framtid

Så blir marknaden efter pandemin.

Samfastigheter köper av Ambea i Södertälje

Samfastigheter har förvärvat ett korttidsboende enligt LSS och tillträde skedde den 30 juni. Säljer gör Ambea och fastigheten finns i Södertälje.

14 Samfastaffärer

Samhällsfastigheter omsätts i allt snabbare takt. Spridningen mellan köparna är relativt god, men alla är svenska.

Gröna Skolfastigheter köper i Falkenberg

Gröna Skolfastigheter har förvärvat tre utbildningsfastigheter i Falkenberg. Den totala uthyrbara ytan är 6.500 kvm.

Rikshem säljer plötsligt

Helt nybyggd samhällsfastighet. Läs motiveringen.

Estea förvärvar omsorgsfastighet för 107 mkr

Estea Omsorgsfastigheter har förvärvat fastigheten Ingared 5:49 i Ingared i södra Alingsås kommun till ett underliggande fastighetsvärde om 107,5 miljoner kronor.​

Altura köper för 280 mer av Skanska i Sollentuna

Skanska har sålt ett vårdboende i Sollentuna för cirka 280 miljoner kronor. Köpare är Altura och sedan tidigare är hyresavtal tecknade för driften av boendet med Nytida och Vardaga.