SAIAB utser Blücher till ny vd

Blir boss för anonymt bolag som äger fastigheter för 6,5 miljarder.