Etikett: Sagax

Senaste nyheterna om Etikett: Sagax.


Topplistor

12 Dyraste Styrelserna

Flera bolag har höjt ersättningen till styrelsen rejält. Det visar Fastighetsvärldens granskning.

Sagax höjer prognosen

Sagax redovisar i sin delårsrapport ett resultat efter skatt på 60,3 (43,1) miljoner. Orealiserade värdeförändringar bidrog med 32,1 (30,5) miljoner. …

Sagax säljer för 50 miljoner kronor

Sagax säljer tomträtten till Sandhamn 2 i Farsta, Stockholms stad, till JM AB. Köpeskillingen uppgår till 50 miljoner kronor. Försäljningen …

Sagax hyr ut 4000 kvm till Prisma

Prisma OM, ett ledande tv-produktionsbolag, hyr 4100 kvadratmeter i fastigheten Induktorn 24 i Bromma från Sagax. Prisma (fd Team Jelbe) …

Sagax köper för 120 miljoner

Sagax förvärvar bilhandelsfastigheterna Veddesta 1:13, Järfälla kommun, och Murmästare-Ämbetet 3, Stockholms kommun, för 120 miljoner kronor. Byggnaderna omfattar 15 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Sagax köper i Finland

Sagax har träffat en avsiktsförklaring om köp av sex fastigheter i Finland från Konecranes för cirka 300 miljoner kronor inklusive stämpelskatter. Fastigheterna omfattar cirka 74000 kvadratmeter och används av Konecranes som huvudkontor och för service, lager och produktion.

Stigande hyror för Sagax

Enligt Sagax bokslutskommuniké uppgick hyresintäkterna 2006 till 245,4 (168,5 motsvarande period föregående år) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 92,9 (47,0) …

Sagax förvärvar av Delicato i Huddinge

Den uthyrningsbara arean uppgår till 15 000 kvadratmeter. Den överenskomna köpeskillingen motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om knappt 100 miljoner kronor. …

Sagax köper för 348 miljoner

Hyresavtalen har en löptid mellan fem och 20 år. Den genomsnittliga löptiden uppgår till 15 år. NEA och Sagax har …

Sagax köper för 280 miljoner

Sagax har köpt sex lager- och industrifastigheter i Örebro, Helsingborg och Vetlanda. Anskaffningskostnaden uppgår totalt till 280 miljoner kronor. Direktavkastningen …

Sagax nyemission övertecknad

Sagax har beslutat att öka bolagets egna kapital med 105 miljoner kronor genom en riktad emission av preferensaktier. Den riktade …

Sagax förvärvar i Huddinge

Sagax köper Heden 4 i Segeltorp i Huddinge. Fastigheten förvärvas för 53 miljoner kronor och beräknas ge 8 procent direktavkastning. …

Sagax förvärvar fastighet i Göteborg

Sagax har förvärvat fastigheten Lexby 2:29 i Partille kommun. Fastigheten är bebyggd med 9 700 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 80 procent utgör lager. Lokalerna som är uthyrda till fyra hyresgäster håller genomgående god standard.

10 Största Advokaterna

Det är rekordår även för fastighetsjurister. Fastighetsvärlden har sammanställt en lista över de tio mest anlitade fastighetsadvokaterna.