Sagax köper för 280 miljoner

Sagax har köpt sex lager- och industrifastigheter i Örebro, Helsingborg och Vetlanda. Anskaffningskostnaden uppgår totalt till 280 miljoner kronor. Direktavkastningen …

Sagax nyemission övertecknad

Sagax har beslutat att öka bolagets egna kapital med 105 miljoner kronor genom en riktad emission av preferensaktier. Den riktade …

Sagax förvärvar i Huddinge

Sagax köper Heden 4 i Segeltorp i Huddinge. Fastigheten förvärvas för 53 miljoner kronor och beräknas ge 8 procent direktavkastning. …

Sagax förvärvar fastighet i Göteborg

Sagax har förvärvat fastigheten Lexby 2:29 i Partille kommun. Fastigheten är bebyggd med 9 700 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 80 procent utgör lager. Lokalerna som är uthyrda till fyra hyresgäster håller genomgående god standard.

10 Största Advokaterna

Det är rekordår även för fastighetsjurister. Fastighetsvärlden har sammanställt en lista över de tio mest anlitade fastighetsadvokaterna.

14 Bästa bland börsbolagen

Efter att i flera år funnits med i toppen äntrade Castellum tronen avseende informations- och analysinnehåll i årsredovisningen.

10 Mest välbetalda

Fastighetsbolag betalar i dag sina topptjänstemän lite mer än börsbolagen
i förhållande till resultatet. Flera direktörer fick rejäla lyft under fjolåret.

Sagax höjer sin prognos

En värdestegring på 49 miljoner gör att Sagax halvårsresultat före skatt steg till 110,5 miljoner (21,6). Orealiserade värdeförändringen stod för …

Sagax köper

Sagax köper lagerfastigheten Bildhuggaren 1 som ligger i anslutning till E4 i Vaggeryd för 45 miljoner kronor. Fastigheten som innehåller …

Romben 3, Sollentuna

Långa kontrakt och stabila hyresflöden attraherar fortfarande många köpare visade det sig när Skanska satte fastigheten Romben 3 i Sollentuna …

Sagax förvärvar för 130 miljoner

Sagax förvärvar fastigheterna Gjutmästaren 8 och Induktorn 24 i Ulvsunda industriområde, Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 102 miljoner kronor. Fastigheterna, som …

Skanska säljer till Sagax för 265 miljoner kronor

Skanska säljer fastigheten Romben 3 i Sollentuna för 265 miljoner kronor till AB Sagax. Vinsten uppgår till 104 mkr. Romben 3 är belägen i Sollentuna och består av ca 17500 kvadratmeter lager med en viss del kontor samt en proffsbutik.

Sagax drog in 171 mkr

Sagax riktade emissioner av preferensaktier och teckningsoptioner som beslutades av extra bolagsstämma den 24 januari 2006 har tecknats i sin …

Sagax vill ha mer kapital för att expandera

Styrelsen i Sagax kallar till extra bolagsstämma och föreslår att bolaget ger ut preferensaktier för 171 miljoner samt teckningsoptioner som kan ge ytterligare 52 miljoner i kapitaltillskott.