Dagon köper fastigheter för 417 miljoner av Sagax

För 417 miljoner köper Dagon AB tre tomträtter och en fastighet av Sagax. Genom affären minskar andelen kontorslokaler i Sagax portfölj. Luna 1 ligger i Huddinge och tomträtterna Johannelund 7, Stenen 1 och Konsumenten 3 ligger i Stockholm.

Sagax försäkrar sig om stor “krigskassa”

Genom ett avtal med Hypo Real Estate Bank International har Sagax skaffat sig ett kreditutrymme om 6 miljarder. Av dessa kommer 2 450 miljoner kronor att utnyttjas för att refinansiera befintliga lån. Refinansieringen av dessa lån kommer att ske den 29 juni.

Sagax köper tomträtter

Sagax förvärvar tomträtterna till Domnarvet 16 och Tillverkaren 1 i Stockholms stad i två separata transaktioner. Sagax anskaffningskostnad uppgår till …

17 börsbolag i tuff ranking

MED AMBITIONEN ATT från en beprövad modell varje år utveckla årsredovisningen ytterligare kunde Castellum räkna in ytterligare poäng för sin …

Stångåstaden och Sagax lyfter rejält

I det nya numret av Fastighetsvärlden, som utkommer idag, redovisas betygssättningen av de 32 granskade bolagens årsredovisningar. Bäst förbättring, jämfört med förra året, står Stångåstaden för som förbättrat sig med hela elva poäng och Sagax med åtta.

12 Dyraste Styrelserna

Flera bolag har höjt ersättningen till styrelsen rejält. Det visar Fastighetsvärldens granskning.

Sagax höjer prognosen

Sagax redovisar i sin delårsrapport ett resultat efter skatt på 60,3 (43,1) miljoner. Orealiserade värdeförändringar bidrog med 32,1 (30,5) miljoner. …

Sagax säljer för 50 miljoner kronor

Sagax säljer tomträtten till Sandhamn 2 i Farsta, Stockholms stad, till JM AB. Köpeskillingen uppgår till 50 miljoner kronor. Försäljningen …

Sagax hyr ut 4000 kvm till Prisma

Prisma OM, ett ledande tv-produktionsbolag, hyr 4100 kvadratmeter i fastigheten Induktorn 24 i Bromma från Sagax. Prisma (fd Team Jelbe) …

Sagax köper för 120 miljoner

Sagax förvärvar bilhandelsfastigheterna Veddesta 1:13, Järfälla kommun, och Murmästare-Ämbetet 3, Stockholms kommun, för 120 miljoner kronor. Byggnaderna omfattar 15 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Sagax köper i Finland

Sagax har träffat en avsiktsförklaring om köp av sex fastigheter i Finland från Konecranes för cirka 300 miljoner kronor inklusive stämpelskatter. Fastigheterna omfattar cirka 74000 kvadratmeter och används av Konecranes som huvudkontor och för service, lager och produktion.

Stigande hyror för Sagax

Enligt Sagax bokslutskommuniké uppgick hyresintäkterna 2006 till 245,4 (168,5 motsvarande period föregående år) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 92,9 (47,0) …

Sagax förvärvar av Delicato i Huddinge

Den uthyrningsbara arean uppgår till 15 000 kvadratmeter. Den överenskomna köpeskillingen motsvarar ett underliggande fastighetsvärde om knappt 100 miljoner kronor. …

Sagax köper för 348 miljoner

Hyresavtalen har en löptid mellan fem och 20 år. Den genomsnittliga löptiden uppgår till 15 år. NEA och Sagax har …