Årets vinnare 2007

Bästa Årsredovisning i fastighetsbranschen 2007, delades under onsdagen ut på Fastighetsdagen, seminariet som årligen arrangeras av Fastighetsvärlden på Grand Hôtel …

Positiv skatteeffekt lyfte Sagax resultat

Första kvartalets resultat efter skatt ökade till 183,7 (60,3) miljoner hos Sagax. Ökningen  beror på en positiv skattekostnad, den uppskjutna …

Sagax lämnar prognos på höjt resultat

Sagax resultat för 2007 ökade till 566,0 (185,5) miljoner kronor. Orealiserade värdeförändringar bidrog med 358,6 (114,6) miljoner kronor. Fastigheterna har …

GPT Halverton förvärvar i Täby

GPT Halverton har nyligen genomfört sin fjärde svenska affär med ett köp av en fastighet i Täby som primärt består av lätt industri för en köpeskilling om cirka 50 miljoner, samt rekryterat sin femte anställda; Gerry Sommensjö.

Genesta förvärvar kontorsfastighet i Kista

Genesta Nordic Baltic Real Estate förvärvar fastigheten Hornafjord 1 i Kista av SEB Trygg Liv. Fastigheten består av sju sammanhängande byggnader på totalt drygt 23000 kvadratmeter med huvudsakligen kontorsyta samt 350 parkeringsplatser.

Sagax förvärvar för 225 miljoner i Solna

Sagax förvärvar fastigheten Verkmästaren 4 i Solna från Arvid Nordquistkoncernen som blir kvar som hyresgäst i hela huset. Köpeskillingen uppgår till 225 miljoner kronor. Förvärvet sker i bolagsform.

Sagax i snabb affär

Sagax fullföljer tidigare meddelade optionsavtal med Gambro att förvärva exploateringsfastigheten Fastighetsboken 1 i Lund. Bolaget säljer dock den omedelbart vidare …

Sagax fullföljer tyskt förvärv

Sagax har beslutat att utnyttja bolagets option att förvärva Gambros  fastigheter i tyska Hechingen. Kostnaden för förvärvet beräknas till 395 …

Sagax köper i Kista

Sagax förvärvar två fastigheter i Kista med en uthyrningsbar yta om 15 800 kvadratmeter varav 50 procent industrilokaler. Uthyrningsgraden är …

Fler nysatsningar av Sagax

Utöver storaffären med Gambro genomför Sagax ett par ytterligare investeringar. I två separata affärer förvärvas tre lager- och produktionsfastigheter för …

Sagax gör miljardaffär med Gambro

Genom en affär i två delar förvärvar Sagax fastigheter för 1010 miljoner av Gambro. Den första delen genomförs omgående medan den andra är beroende av ett optionsavtal som kan utnyttjas under första halvåret 2008.

Klövern förvärvar från Sagax i Kista

Klövern fortsätter satsningen i Kista genom att köpa av två fastigheter. Förvärvspriset uppgår till 89 miljoner kronor och det är Sagax som säljer. Fastigheterna, som omfattar 8 300 kvadratmeter, tillträds första kvartalet 2008.

Sagax köper bagaren av Annas Pepparkakor

Sagax har avtalat om att förvärva Bagaren 5 i Tyresö från Annas Pepparkakor. Fastigheten har en uthyrningsbar area omfattande 7 …

Sagax byter börslista

Börsens bolagskommitté har godkänt AB Sagax för notering på OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap. Noteringen innebär en flytt av …