Starka siffror från Sagax med euro

Sagax rapporterar för det första kvartalet att den löpande verksamheten utvecklats väl. Förvaltningsresultatet ökade till 57,3 (42,9) miljoner kronor. Hyresintäkterna  …

Sagax förvärvar logistikfastighet i Årsta

Sagax har köpt tomträtten till Panncentralen 1 i Årsta, Stockholms. Säljare är Axfast, som hade Catella Corporate Finance som rådgivare vid transaktionen. Anskaffningskostnaden uppgår till 130 miljoner kronor.

Sagax redovisar minusresultat

Sagax hyresintäkterna ökade enlig enligt bokslutet till 491,4 (355,5) miljoner kronor och förvaltningsresultatet till 188,5 (134,2) miljoner kronor för 2008. Resultat efter skatt blev ändå negativt och uppgick till uppgick till -181,5 (566,0) miljoner kronor. Anledningen är negativa värdeförändringar för fastigheter, aktier och finansiella instrument.

Nya preferensaktier i Sagax

Ett av Sagax fastighetsförvärv Sagax i december delfinansierades genom nyemittering av preferensaktier. Totalt 130 435 preferensaktier emitterades och nu finns …

Sagax säljer alla Dagonaktier

På fredagseftermiddagen mäklades en post om en miljon aktier i fastighetsbolaget Dagon. Säljare vara likaledes börsnoterade fastighetsbolaget Sagax. Transaktionen, som skedde till kursen 29 kronor, motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet i fastighetsbolaget.

Kungsleden och Sagax byter för 400 miljoner

Kungsleden avyttrar, i en bytesaffär med Sagax, tomträtterna Valsverket 10, Domnarvarvet 40 och fastigheten Järfälla Jakobsberg 22:14 för 204 miljoner. Samtidigt avyttrar Sagax Göteborg Backa 30:4, Mölndal Kryptongasen 4 samt Partille Lexby 2:29 för 190 miljoner kronor.

Sagax justerar upp prognosen 10 miljoner

Sagax justerar upp den tidigare lagda prognosen för förvaltningsresultatet (resultatet före omvärderingar och skatt) med 10 miljoner till 190 miljoner för helåret 2008. Redan vid halvårsskiftet justerades prognosen upp med 10 miljoner och de successiva förändringarna har föranletts av lägre driftkostnader och högre hyresintäkter än vad som bedömts tidigare.

Sagax refinansierar en halv miljard

Sagax har igår refinansierat fem fastighetslån om sammanlagt 493 miljoner kronor varav 243 miljoner kronor haft en löptid om 30 …

Sagax säkert med Hypo Real Estate

Sagax resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 159,8 miljoner (390,2). Hyresintäkterna för perioden ökade till 363,1 …

Bevego samlokaliserar och hyr 5 000 kvm

Bevego, grossist- och handelsföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering, samlokaliserar nio av sina tidigare Stockholmsetableringar. Tenant & Partner har …

Sagax investerar 225 miljoner i Finland

Konecranes, hyresgäst till Sagax, har gjort ett avtal om investeringar i Sagax fastigheter i Finland. Fastigheterna, belägna i Hyvinge, förvärvades för 300 miljoner kronor under våren 2007, och investeringen beräknas uppgå till cirka 225 miljoner kronor.

Sagax förvaltningsresultat ökade kraftigt

Förvaltningsresultatet för Sagax ökade genom ett större bestånd till 97,5 (62,0) miljoner.  Nu höjer bolaget sin prognos för förvaltningsresultatet från …

Sagax bygger till

Sagax har överenskommit med BE Group om en tillbyggnad om 7 000 kvadratmeter lager- och produktionslokaler på Sagax fastighet i …

18 börsbolag i tuff ranking

De senaste årens vinnare drygade även denna gång ut sitt försprång. Det beror dels på egna förbättringar, dels på att närmaste utmanare gick bakåt.