Ronnebyhus vill avyttra 300 bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sälja minst 300 lägenheter ur Ronnebyhus. Försäljningen behövs för att finansiera den nyproduktion av bostäder …

Affär förbereds i Ronneby

Ett oenigt kommunfullmäktige  har beslutat om nya försäljningar för Ronnebyhus.