Senaste nyheterna om Resultat


Wow – Hela 15.7 miljarder i förvaltningsvinst

Fastighetsvärlden har gått igenom resultaten för de noterade bolagen.

Nu syns försäljningarna i Fabeges resultat

Intäkterna minskar trots stark nettouthyrning. En bra hyresmarknad och många projekt på gång har spelat Fabege i händerna. Nyuthyrningen under …

Hufvudstaden fortsätter öka sin substans

Resultatet före skatt ökade till 1 244 miljoner (534) hos Hufvudstaden under det första halvåret. Rörelseresultatet före värdeförändringar har visserligen …

Fler sålda och fler startade bostäder hos JM

Det bostadsinriktade projektutvecklingsbolaget JM har ökat rörelsemarginalen till 11,8 procent (8,0) och allra bäst är marginalen i Stockholm där den …

Sämre förvaltningsresultat av Fastpartner

Det förslog inte med 10 procent ökade hyresintäkter och ett nära 19 procent högre driftnetto. Ökade marknadsräntor och ökade räntekostnader …