Tar matglad era slut med pandemin?

”Kan alla vinna på mat? Det är lite svårt”.