Senaste nyheterna om Regeringen


Minister kallar till krismöte om bostäder

Bostadsminister Andreas Carlson (KD) har bjudit in en rad aktörer i byggbranschen till möte om byggkrisen. Mötet ska äga rum 13 juni.

DI: Regeringen i samtal om fastighetsaffärer

Finansmarknadsminister Niklas Wykman bekräftar.

Regeringen ger grönt ljus för fyra nya regementen

Regeringen beviljar Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Investeringarna är en del i regeringens arbete för att öka den svenska försvarsförmågan.

Utredning om kommunal förköpsrätt ändrar riktning

Regeringen har beslutat att en utredning om en ny förköpslag som skulle ge kommuner möjlighet att i vissa fall träda in i köparens ställe vid köp av fast egendom får ändrat fokus. Utredningen ska nu försöka stärka försvaret och motverka organiserad brottslighet.

Lantmäteriet får 20 miljoner för att öppna data

Regeringen föreslår att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor för att möjliggöra implementering av ett EU-direktiv.

Fastighetsägarna: Bra med reform för fler bostäder

Regeringen har i sin vårbudget aviserat förslag för ökat bostadsbyggande, något som välkomnas av branschorganisationen Fastighetsägarna.

Regeringen spår lågkonjunktur i tre år

Elisabeth Svantesson (M), finansminister, spår att lågkonjunkturen kommer att pågå i tre år. I vårändringsbudgeten sänker regeringen sin prognos för 2023 och räknar med ett BNP-fall på 1 procent. Samtidigt lyfter inflationen till i snitt 8,8 procent.

Regeringen ber trio utreda amorteringskravet

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Regeringen vill lösa frågan om presumtionshyrorna

Efter den kritiserade hovrättsdomen om presumtionshyror för nybyggda lägenheter kommer regeringen nu att se över situationen. Något som välkomnas av branschen.

 

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Regeringen vill se ökat bostadsbyggande

Landets länsstyrelser ska redovisa främjande åtgärder.