Etikett: Rapport

Senaste nyheterna om Etikett: Rapport.


Mogert övertygad om måluppfyllelse

En ny rapport om Allmännyttans nyproduktion 2003-2006 som Stockholms gatu- och fastighetsborgarråd Roger Mogert (s) presenterat visar på en prognos …

Hård kritik mot avsaknad politik

Sveriges Byggindustrier har finansierat en egen byggkommission som bedrivit sitt arbete sedan den 1 januari 2002 och under hösten kommer …

Brist på studentbostäder

Sveriges förenade studentkårer (SFS) menar att det saknas ca 50000 studentbostäder. Visserligen har det byggts studentlägenheter de senaste åren, men …

Samstämmig bild om internationellt intresse

”Newsec visar i sin höstrapport upp samma bild som Jones Lang LaSalle gjorde i sin rapport härom dagen. D.v.s. det …

Sverige investerar för lite i infrastruktur

Investeringar i vägar och järnvägar har en tydlig och starkt positiv effekt på den långsiktiga tillväxten. Det visar en ny …

DTZ tror på ökning av investerarmarknaden

Antalet cross – border affärer har ökat kraftigt i Europa de senaste åren och trenden väntas fortsätta. I Sverige har …

Fastighetsägarna Sverige får ny informationschef

Den 4 augusti tillträder Jeanette Gustafsdotter som informationschef på Fastighetsägarna Sverige. Jeanette är 37 år och har bland annat arbetat …

Fastighetsägarna vill ha ett ja till EMU

Styrelsen för Fastighetsägarna ha efter en ingående diskussion bestämt sig för att förespråka att Sverige går med i EMU. Man …

Fastighetsförsäljningarna lyfte Skanska

I sin rapport för första kvartalet 2003 redovisar Skanska ett rörelseresultatet som ökade till 720 Mkr jämfört med 234 Mkr …

Svenska byggkostnader på europanivå

Enligt tillgänglig statistik för svenska nyproduktionskostnader för flerbostadshus uppgick dessa till i genomsnitt 19 800 kronor per kvm 2001. I …

Trafiksatsningar krävs för fler bostäder

I fredags överlämnade landshövding Mats Hellström en rapport om bostadsbyggandet i Stockholms län till bostadsminister Lars- Erik Lövdén. Budskapet i …

HSB och Hyresgästerna ifrågasätter förslag

HSB och Hyresgästernas Riksförbund ifrågasätter Mats Hellströms rapport om ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen. De tror inte att det är möjligt …

Franska Catella positiva till Parismarknaden

I en rapport om den franska fastighetsmarknaden pekar Catella på Parisregionens stabilitet. Under 2002 var det främst företagens sökande efter …

BI ogillar förslaget mot svartarbete

”Sveriges Byggindustrier menar att den statliga byggkommissionens rapport har en nyanserad analys om byggsektorns utveckling, dess möjligheter och problem. –Men …