Rapport

Senaste nyheterna om Rapport.


Fastighetsmarknaden kartläggs i ny rapport

En rapport kallad "Den svenska obeståndsmarknaden 2010-2011-2012”, som granskar ett 40-tal fastighetskoncerner och kartlägger den överbelånade problemsektorn på den svenska fastighetsmarknaden, är under färdigställande. Publikationen tar bland annat upp hur mycket lån den kommersiella fastighetsmarknaden som ska refinansieras.

Dystert för Stockholm – Tyskland i topp

Det ljusnar något för den europeiska fastighetsmarknaden under 2010. Men det är en långsam och utdragen återhämtning med uppenbara risker …

Rekordfall i Storbritannien

Enligt en rapport från Cushman & Wakefield har "prime yield" för alla typer av kommersiella fastigheter i Storbritannien fallit med 0,83 procent sedan mars i fjol. Enbart i oktober föll avkastningskravet 0,35 procent, den största nedgången ­under en enskild månad sedan 1993.

JLL ser stabilisering på hyresmarknaden

Enligt Jones Lang LaSalles (JLL) rapport European Office Clock för det tredje kvartalet har hyresnivåerna för kontorslokaler i Europa stabiliserats …

Underhållsbehov: 50–275 miljarder

Sabo har tagit fram en rapport om vilka underhållsbehov som finns i miljonprogrammet. Enbart hos allmännyttan skulle åtgärder av de …

Anders Jarl: ”Det går bra för Wihlborgs”

Periodens resultat ökade med 17 procent till 360 Mkr (307). Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 404 Mkr (342) och …

Stark rapport från Klövern

För årets tre första kvartal redovisar Klövern ett förvaltningsresultat som förbättrats med 41 procent till 389 mkr (275). Resultat efter …

Derivathandeln spår stora prisfall på fastigheter

Enligt en färsk rapport från GFI Property Derivatives Group indikerar handeln med fastighetsderivat mycket stora prisfall på den europeiska fastighetsmarknaden. Enligt prissättningen på derivatmarknaden kommer fastigheternas värden att sjunka 19,5 procent i år.

Fastighetsfonder räknar med svår marknad

Fastighetsmarknaden kommer att präglas av fortsatt oro under resten av 2009. Detta enligt en rapport från Ernst & Young som …

Bankreträtt kan ge tvångsförsäljningar

I en rapport från Finansinspektionen om utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige visas det att storbanker har varit relativt konservativa vid utlåning och att det är utländska banker som tagit en stor andel av de större affärerna. Men om de utländska bankerna lämnar den svenska marknaden är det osäkert om de svenska bankerna har tillräckligt god lånekapacitet.

Svag rapport från NCC

Delårsrapporten från NCC som kom under tisdagen var något svagare än väntat. Resultatet efter finansiella poster landade på –352 miljoner …

Sverige iskallt för global shopping

Handeln fortsätter att globaliseras i allt högre grad, enligt en färsk rapport från CB Richard Ellis där man undersökt 280 företag över 67 länder. Få kedjor har dock ännu etablerat sig i Sverige som 29:e plats av de 67 länderna med närvaro från 27 procent av butikskedjorna som ingick i undersökningen.

Tvärnit på marknaden

Omsättningen ner 76 procent. Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2009 uppgick till 6,7 miljarder kronor enligt en rapport …

Bostadsbristen kan bli akut

I en rapport från analysföretaget Industrifakta och Fastighetsvärlden framgår det att det behövs minst 37000 nya lägenheter per år de närmaste fyra åren för att klara bostadsförsörjningen i de cirka 140 kommuner som i dag har brist på bostäder.