Property Group

Senaste nyheterna om Property Group.


Topplista

19 Största Advokaterna

Den sammanlagda affärsvolymen för byråerna på topplistan minskade med 24 miljarder kronor jämfört med i fjol. Förklaringen är att de riktigt stora affärerna, Centrumkompaniet undantaget, varit färre i år.

Catella topprankas av Euromoney

Catella Property Group säkrade flera toppplaceringar i den årliga undersökningen som görs av tidskiften Euromoney’s . På den nordiska marknaden …

Kungsleden säljer för fem miljarder

Drygt ett år efter att den utdragna försäljningen till Keops för 6,3 miljarder kronor till slut var helt i hamn …

Glitnir köper Leimdörfer

Ett nytt nordiskt fastighetsrådgivningsföretag, Glitnir Property Holding, skapas när Glitnir köper 91 procent av Leimdörfer. Företaget kommer att ha kontor i Helsingfors, Oslo och Stockholm.

Catenaaffär med Kenmore enligt plan

I december tecknade Catena och Kenmore ett letter of intent avseende en försäljning. Nu har slutligt avtal ingåtts och Kenmore …

Sveafastigheter säljer för 740 miljoner

Fastighetsfonden Sveafastigheter Sverige I genomför ytterligare en större avyttring när 13 kontorsfastigheter i Karlskrona och Ronneby med en total uthyrbar area om cirka 62 500 kvadratmeter, varav omkring 55 000 kvadratmeter kontor, säljs till det danska fastighetsbolaget Property Group.

Property Group tar över Essex miljardaffär

Redan när affären med Essex sprack, på grund av köparens svårighet att få finansiering för köpeskillingen på 2,85 miljarder, deklarerade Keops att man skulle vända sig till övriga som varit med i anbudsstriden och andra intresserade. Nu är det klart att det blir dansk-isländska Property Group med VD Jesper Damborg (bilden) i spetsen som gör affären för 2,73 miljarder.

Kenmore växlar upp i Sverige

Genom två affärer utökar brittiska Kenmore Property Group sitt svenska bestånd till att omfatta fastigheter för nära en miljard. Från …

Citycon köper för nästan 700 miljoner

Kenmore Property Group förvärvar 75 fastigheter i Finland från Citycon för nästan 700 miljoner kronor. Det finska bolaget säljer fastigheterna …

12 Största projekten

Shopping är hetare än någonsin och flera av de de största byggprojekten som just nu är i gång runt om i landet har just handel som gemensam nämnare.

FastPartner säljer för 700 miljoner i Gävle

Fastpartner har till ett av danska Property Group och FastPartner gemensamägt bolag avtalat om försäljning av huvuddelen av fastighetsbeståndet i Gävle.

Catella byter ledning i Tyskland

Satsar hårdare på Corporate Finance. I en strävan att förändra verksamheten i Tyskland från traditionellt mäkleri till en inriktning av …

CLS har erhållit bygglov vid London Bridge

Utöver skyskrapeprojektet “The Shard” är CLS Holdings också delägare till projektet New London Bridge House intill. Detta projekt om 56000 …

Catella gjorde affärer för 9,3 miljarder euro

Catella Property Group var under 2005 rådgivare i fastighetsaffärer med ett underliggande värde på 9,3 miljarder euro, en kraftig ökning jämfört med 2005 då affärer fär 5,5 miljarder genomfördes. Johan Ericsson (bilden) , VD för Catella Property Group är mycket glad över siffrorna men han pekar också på flera satsningar för att försäkra sig om fortsatta framgångar för bolaget