Förslag om nytt stort bostadsområde i Jönköping

Privat initiativ som kräver kraftledningsflytt. Ett nybildat privat bolag, Projune AB, har fört fram en förfrågan om planbesked till kommunen avseende …