Nobelcentrum planeras på Tegelbacken

Regeringen planerar att låta uppföra ett Nobelcentrum på Tegelbacken i Stockholm. För 300 mkr skulle ett museum och forskningslokaler byggas. …

Sista etappen i Nacka Strand på väg

Utbyggnaden av Nacka Strand-området öster om Stockholm börjar nu bli färdig. När projektet är klart 1999 finns 200 000 kvm …

Bostadsprojekt försenas efter OS-nej

Stockholms misslyckande i kampen om att få arrangera OS 2004 gör att exploateringstakten för bostadsprojekten i Hammarby Sjöstad saktas ned. …

Skanska får första ordern till Södra länken

Vägverket har redan, trots politikernas nej och att det saknas finansiering, börjar bygga Södra länken i Stockholm. Detaljplaner för anslutning …

Skanska bygger tunnelbana

Dotterbolaget C G Jensen AS har fått en order på 150 Mkr avseende byggande av en ledningscentral för Köpenhamns nya …

Skanska bygger i Moskva

Skanskas finska dotterbolag har tillsammans med tyska Hoechtief fått en order värd 1040 Mkr varav Skanskas del är 55 procent. …

Skanska slåss om broprojekt i Argentina

Skanska är med och tävlar om att få bygga världens längsta bro, den planerade förbindelsen över Rio de la Plata …

Shell flyttar huvudkontor till Alviks Torg

Anders Bodin Förvaltnings AB har hyrt ut drygt 8 000 kvm till Svenska Shell. Oljebolaget kommer att flytta sitt huvudkontor …

Skanska får tunnelorder i Hongkong

Skanska har tillsammans med Stabilator fått en order på ett tunnelprojekt i Hongkong. Projektet omfattar tunnlar för avloppshantering och är …

Nu börjar kontrakten i Hightech building tecknas

Den tredje Hötorgsskrapan genomgår som bekant en fullständig renovering. Delar av fastigheten blir färdigställda till hösten, resten kring årsskiftet. Förenade …

Byggstart i september för rekordbilliga lägenheter

I september blir det byggstart för kommunala Svedalahems nya bostadsområde. De ursprungligen 40 lägenheterna har ökats på med ytterligare 24 …

Lundbergs och NCC planerar bostäder i Norrköping

Holmenbyggarna, ett bolag som ägs till hälften av Lundbergs och NCC-Siab, planerar att bygga 110 lägenheter i centrala Norrköping. Det …

Planer på ny teknikmässa på väg återuppstå

Planerna på en ny, jättelik teknimässa (”Science center”) i Stockholm är på väg att plockas upp ur skrivbordslådorna och dammas …

Första spadtaget på ambassaden i Berlin

Idag tas första spadtaget på Sveriges nya ambassad i Berlin. Även de övriga nordiska länderna finns med i projektet som …