Ankarhagen hyr ut och bygger nytt i Jordbro

Ankarhagen har tecknat ett 15-årigt grönt hyresavtal med Matenco och påbörjar under oktober byggnationen av en ny produktionsanläggning i Jordbro.

Nytt besked kan ge Gröna Lund grönt ljus

Stockholms stad och Gröna Lund får prövningstillstånd för utbyggnad av nöjesparken på det som idag är en parkeringsyta, längs med vattnet. Det meddelar nu Mark- och miljööverdomstolen.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Bygger industriella bostäder i förtätad stadsdel

I Stadshagen, på Kungsholmen, bygger Balder projektet Fabrique 46 med närmare 140 lägenheter. Den kontorsfastighet som finns på platsen rivs just nu.

Nordiska Galleriet köper i Göteborg

Swedavia säljer nu de sista byggrätterna på logistikområdet Logistics Park 1. Köpare är Nordiska Galleriet Properties AB. För att möta en stark efterfrågan på logistikfastigheter vid flygplatsenpåbörjas nu arbetet med Logistics Park 2, som till ytan är dubbelt så stor som den första logistikparken.

Specialfastigheter bygger ut fem fängelser

Kriminalvårdens anstalter vid Beateberg, Fosie, Haparanda, Luleå samt Umeå byggs ut. Specialfastigheter har tecknat avtal med Skanska för uppförandet.

Forskningsinriktat äldreboende i nya GoCo

Framtidssatsning bredvid Astras stora anläggning.

Besqab får markanvisning i Årsta

Besqab har av Stockholms stad fått en markanvisning vid Årstatråket mellan Årsta torg och Årstafältet innefattande cirka 100 bostäder varav ungefär hälften kommer att utgöra seniorboenden.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

Tar över AL:s projekt

Ska byggas bredvid landmärke.

Nivika köper mark i Mullsjö

Nivika har tecknat avtal om förvärv av Kärleksudden i Mullsjö. Kärleksudden innefattar över 30.000 kvm sjönära råmark i Mullsjö med möjligheter att utveckla och bygga upp till 300 bostäder tillsammans med trygghetsboende och förskola.

Genova får ytterligare markanvisning i Skarpnäck

Genova utvecklar nya stadskvarter i Skarpnäck och utökar den befintliga byggrätten genom markanvisning från Stockholm Stad.

Köper mark för 300 miljoner i Sjöstan

Del av stort kontorskomplex. Del med 32.000 kvm.

SBB bygger tullnära bostäder

Får markanvisning för tillbyggnation.