Projekt

Senaste nyheterna om Projekt.


Skanska bygger och hyr ut åt Diligentia

Skanska och Diligentia har träffat en ramöverenskommelse som innebär att Skanska ska uppföra och hyra ut en kontorsbyggnad åt Diligentia …

Bilia säljer fastigheter i Göteborg och Tibro

Bilia Fastigheter, som är det börsnoterade Bilias fastighetsbolag, har per den 1 december sålt sin personvagnsanläggning i Tibro och en …

Drott visar övertygande resultat

För årets tre första kvartal visar Drott ett resultat på 1056 Mkr (565) före skatt, varav reavinster 466 Mkr (260), …

Miljarder i projekt i Göteborg

Trots att det för närvarande står ca 8 procent kontorslokaler tomma i Göteborg behöver nyproduktionen komma igång menar Lars-Erik Jansson, …

Husbyggandet kommer att öka lavinartat i Skåne

Tidigare har bedömare räknat med ett fallande totalvolym för byggande i Skåne efter Öresundsbrons färdigställande. Men nu visar det sig …

Räntespeck och god planering förbilligar

Bättre planering ger billigare bostadsbyggande basuneras det ut i samband med att HSBs projekt Kapellmästaren i Lindeborg i Malmö är …

Byggentreprenörer tror på ökade kontorsinvesteringar

I sin senaste prognos över byggmarknaden i Stockholms län förväntar sig byggentreprenörerna att investeringsnivån för kontors- och affärslokaler ökar med …

Extraordinärt boende efterfrågas

De byggprojekt i Stockholmstrakten som byggs extra påkostat och med så kallat ”livsstilsboende” har kritiserats i medierna. Men efterfrågan från …

NCC lyfter resultatet med Superfos

Första halvårets resultat efter finansnetto uppgår till 431 Mkr för NCC (200 Mkr). En stor förklaring till denna förbättring är …

Okvantifierade övervärden i Wihlborgs

Vid ett analytikermöte på tisdagskvällen framhöll ledningen att det enligt deras uppfattning finns ett inte oväsentligt övervärde i bolagets fastighetsbestånd. …

Skanska ska bygga i Hongkong för 139 Mkr

Skanska har erhållit två nya uppdrag i Hongkong vilka tillsammans ger ett totalt ordervärde på ca 139 Mkr Bägge uppdragen …

Drott kommer att göra resultat på över 1,1 Mdr

För hela 1999 prognosticerar Drott att vinsten före skatt ska överstiga 1100 Mkr. Skattekostnaden på helårsresultatet bedöms motsvara omkring 15 …

Skanska bygger åt amerikanska flottan för 730 Mkr

Tidewater Skanska, har sedan länge genom dotterbola utfört uppdrag åt den amerikanska flottan, och den senaste beställningen gäller flera projekt …

Förslag på häftigt IT-hus i Karlstad

I Karlstad har ett planerat projekt i Inre hamnen presenterats. Ett IT-hus, som i det här fallet innebär att det …