Omsvängning av byggpolitiken i Stockholm

Den nya majoriteten i Stockholms Stadshus vill ge större flexibilitet för byggherrarna vid bostadsproduktion. Det ska vara upp till dessa …

JM har påbörjat 2000 lägenheter i år

Byggentreprenörerna spår i sin senaste prognos att ca 13000 bostäder ska påbörjas i år. Enbart JM har än så länge …

Gyllenhammar skapar brittisk byggjätte

Finansmännen Peter Gyllenhammar och Ulf G Lindén har under året manövrerat så att de via bolaget Browallia nu står som …

Inte stängt för nyemissioner i Hufvudstaden

Fredrik Lundberg ser inte något problem med framtida nyemissioner i Hufvudstaden, men vill samtidigt inte bli utspädd genom apportemissioner. Till …

Wallenstam föbättrar förvaltningsresultatet

För årets första sju månader visar Wallenstam upp ett resultat efter skatt på 7,6 mkr. Det är väsentligt lägre än …

NCC säljer projekt i centrala Helsingfors

NCC Puolimatka har avtalat med LEL Finska Arbetspensionskassan och Finska Pappersindustriarbetareförbundet om att sälja kontorsprojektet Leppäkärki i centrala Helsingfors. Köpeskillingen …

JM ökar marginalen i byggverksamheten

JM redovisar ett resultat för första halvåret i år på 194 (51) mkr. Rensat för reavinster blev rörelseresultatet 72 (52) …

Skanska bygger 800 nya lägenheter åt HSB

Skanska Bostäder Stockholm och HSB Stockholm har träffat ett samarbetsavtal avseende nybyggnation av bostäder i Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avtalet …

Peab tar hem tre projekt för totalt 485 mkr

Peab har på kort tid tagit hem tre projekt som ger en total volym på ca 485 mkr. Det största …

JM köper Sjöviksområdet för 575 mkr

JM köper det stora området Sjövik 5 i Årstadal söder om Stockholm. Säljare är Vin & Sprit genom sitt bolag …

Planer på 600 lägenheter i Stockholms City

Ambitionen att bygga fler nya lägenheter i Stockholms innerstad under 90-talet har inte varit så lyckosam. Endast 300 lägenheter har …

Oenighet försenar Evidentias årsredovisning

Utgivningen av Evidentias årsredovisning är försenad, erfar Fastighetsvärlden. Anledningen är enligt uppgift att ledning och styrelse inte är överens om …

Diligentia satsar på snabb avveckling av utlandet

Diligentias utlandsbestånd består efter avknoppningen av Asticus nu av fastigheter för ca 2 miljarder kronor. Ambitionen är att sälja dessa …

Billström-effekt stoppar bostadsprojekt

Förra vårens beslut av gatu- och fastighetsborgarrådet Annika Billström i Stockholm att sänka hyresnivån på de nybyggda hyresrätterna i S:t …