Skanska bygger åt amerikanska flottan för 730 Mkr

Tidewater Skanska, har sedan länge genom dotterbola utfört uppdrag åt den amerikanska flottan, och den senaste beställningen gäller flera projekt …

Förslag på häftigt IT-hus i Karlstad

I Karlstad har ett planerat projekt i Inre hamnen presenterats. Ett IT-hus, som i det här fallet innebär att det …

Ny VD i Catella Fastighetsekonomi

Henrik Olsson har utsetts till ny VD för Catella Fastighetsekonomi. Han efterträder Anders Ahlberg, som på egen begäran lämnar posten …

JM går igång med bostadsprojekt i Danmark

JM Danmark A/S har i konkurrens med fyra andra projektutvecklare utarbetat ett projekt om ca 60 äganderättslägenheter vid Roskilde Fjord, …

Hyllningar för Trump

Om den svenska fastighetsmarknaden känns för liten kan en liten exkursion på den amerikanska marknaden kanske passa. Finanstidningen har i …

Skanska ska bygga bostäder på K4-området

Den första etappen av bostadsbyggande på det gamla K4-området i Umeå kommer bebyggas av Skanska som fått marktilldelning. Skanskas projekt …

Skanska bygger shoppingcentra i USA

Skanskas amerikanska dotterbolag Sordoni Skanska ska bygga två nya shoppingcentra i USA. Det ena i Plano nära Dallas i Texas, …

JM har nu över 20000 byggrätter för bostäder

På tisdagen hade JM bolagsstämma samt levererade sitt delårsresultat. Resultatet efter finansnetto uppgick till 272 Mkr (42 Mkr). Av det …

JM bildar dotterbolag i Danmark

Det senaste halvåret har JM undersökt möjligheterna för projektutveckling i Danmark och funnit de så pass goda att man nu …

NCC har projekt för 700 Mkr inom räckhåll

NCC har framgångar i Danmark och har om det vill sig väl snart tagit hem order för 700 Mkr i …

Lehman Brothers investerar i Outlet

Outlet Centres International, företaget som står bakom satsningen på Arlandastad Factory Outlet, har fått en ny huvudägare i den amerikanska …

Balder lägger bud på PriFast

PriFast har under lång tid pekats ut som en uppköpskandidat och på måndagen inställde sig en villig köpare. Balder bjuder …

NCC fokuserar på fastighetsutveckling

NCC ska fortsätta att minska sitt fastighetsbestånde under 1999. Det är i enlighet med den strategiförändring som bolaget beslutat om, …

Humlegården löser in var sjätte aktie

Vinsten före skatt för 1998 blev 14,6 Mkr, en halvering från 1997 års resultat. Styrelsen föreslår en utdelning om 50 …