Skanska gör extra utdelning efter gott år

Skanskas styrelse föreslår en oförändrad utdelning om 8 kr per aktie och därtill en extra utdelning om 4 kr. Detta …

Skanska bygger och hyr ut åt Diligentia

Skanska och Diligentia har träffat en ramöverenskommelse som innebär att Skanska ska uppföra och hyra ut en kontorsbyggnad åt Diligentia …

Bilia säljer fastigheter i Göteborg och Tibro

Bilia Fastigheter, som är det börsnoterade Bilias fastighetsbolag, har per den 1 december sålt sin personvagnsanläggning i Tibro och en …

Drott visar övertygande resultat

För årets tre första kvartal visar Drott ett resultat på 1056 Mkr (565) före skatt, varav reavinster 466 Mkr (260), …

Miljarder i projekt i Göteborg

Trots att det för närvarande står ca 8 procent kontorslokaler tomma i Göteborg behöver nyproduktionen komma igång menar Lars-Erik Jansson, …

Husbyggandet kommer att öka lavinartat i Skåne

Tidigare har bedömare räknat med ett fallande totalvolym för byggande i Skåne efter Öresundsbrons färdigställande. Men nu visar det sig …

Räntespeck och god planering förbilligar

Bättre planering ger billigare bostadsbyggande basuneras det ut i samband med att HSBs projekt Kapellmästaren i Lindeborg i Malmö är …

Byggentreprenörer tror på ökade kontorsinvesteringar

I sin senaste prognos över byggmarknaden i Stockholms län förväntar sig byggentreprenörerna att investeringsnivån för kontors- och affärslokaler ökar med …

Extraordinärt boende efterfrågas

De byggprojekt i Stockholmstrakten som byggs extra påkostat och med så kallat ”livsstilsboende” har kritiserats i medierna. Men efterfrågan från …

NCC lyfter resultatet med Superfos

Första halvårets resultat efter finansnetto uppgår till 431 Mkr för NCC (200 Mkr). En stor förklaring till denna förbättring är …

Okvantifierade övervärden i Wihlborgs

Vid ett analytikermöte på tisdagskvällen framhöll ledningen att det enligt deras uppfattning finns ett inte oväsentligt övervärde i bolagets fastighetsbestånd. …

Skanska ska bygga i Hongkong för 139 Mkr

Skanska har erhållit två nya uppdrag i Hongkong vilka tillsammans ger ett totalt ordervärde på ca 139 Mkr Bägge uppdragen …

Drott kommer att göra resultat på över 1,1 Mdr

För hela 1999 prognosticerar Drott att vinsten före skatt ska överstiga 1100 Mkr. Skattekostnaden på helårsresultatet bedöms motsvara omkring 15 …

Skanska bygger åt amerikanska flottan för 730 Mkr

Tidewater Skanska, har sedan länge genom dotterbola utfört uppdrag åt den amerikanska flottan, och den senaste beställningen gäller flera projekt …