Kritiserat byggbidrag lockar trots allt

Det särskilda investeringsbidrag på mellan 90000 och 150000 kronor per nyproducerad hyreslägenhet, som regeringen anslagit 2,5 miljarder till, kritiserades från …

Bravida gav felaktig information om Järvaprojekt

Härom dagen förkunnade Bravida att bolaget fått en order avseende samtliga installationsarbeten vid ett projekt vid Järva Krog i Solna. …

NCC har lyckats väl med uthyrningen i Solna

Den senaste tiden har NCC fått mycket ris i media om mindre lyckade projekt i Stockholmstrakten, det har gällt såväl …

AP Fastigheter förbättrar sitt resultat

AP Fastigheter har inder det första halvåret 2001 ökat sina hyresintäkter med 40,4 procent till 1585 Mkr (1129) och förbättrat …

Studentbostadsbyggandet ökar påtagligt

Enligt Boverket har det statliga byggstödet till studentbostäder gett önskad effekt. Hittills har 7600 nya studentrum fått bidrag och i …

Endast fem av NCCs 40 lyxlägenheter sålda

De senaste åren har det kommit kritik om att de lägenheter som byggs är allt för dyra och endast riktar …

Wihlborgs reavinster lyfter resultatet

Under det första halvåret 2001 har Wihlborgs gjort reavinster på 222 Mkr jämfört med 70 Mkr under samma period 2000. …

Överdrivet om bostadsbyggande

I en rapport som Byggnads, HSB, Hyresgästerna och Sabo låtit göra visar det sig att kommunerna i Stockholms län överskattar …

Peab tar hem nya projekt

Peab har i två olika kontrakt fått i uppdrag att bygga 158 nya lägenheter i Stockholm till ett sammanlagt värde …

Reinhold Geijer blir VD i Nordisk Renting

Reinhold Geijer har utsetts till ny VD i Nordisk Renting AB och kommer att tillträde den 1 november. Reinhold Geijer …

Fler studentbostäder i centrala Göteborg

Den första större affären i projekt Odin är nu klar. OFAB, Odinsgatan Fastighets AB, som ägs till lika delar av …

Skanska får Götaledsorder värd ca 800 Mkr

Uppdraget att bygga den största etappen av Götaleden i Göteborg har gått till Skanska. Ordern är värd ca 800 Mkr. …

Fallande hyror i Stockholm

”Jones LangLaSalle rapporterar i sin senaste ””property clock”” över marknaderna i Europa att hyrestillväxten dämpats eller håller på att dämpas …

NCC ser en ökande orderingång

Även om NCC inte levererade någon strålande kvartalsrapport igår så finns det inslag i den som ger hopp om en …