Senaste nyheterna om Preferensaktier


Emilshus noterar sina preferensaktier på First North

För att expandera sin ägarbas samt förbättra tillgången till kapital inför framtida tillväxtplaner avser Emilshus att såväl ge ut nya preferensaktier som att notera sin preferensaktie på Nasdaq First North. Bolaget nyemitterar för 200 miljoner kronor

Genova till börsen efter nyemission om 500 mkr

Ännu ett fastighetsbolag till börsen. Genova med fokus på projektutveckling för egen förvaltning gör nyemission och ägarspridning.

Oscar: ”Stabil grund att stå på”

Utfallet av erbjudandet klart. Hälften av ”preffarna” byts ut mot nya stamaktier.

"Ser en tydlig vattendelare i segmentet just nu"

Aros Bostad går ut med erbjudande och noterar preferensaktier.

Misslyckade emissioner stoppar affärer

Svag historik, luddiga affärer och vaksammare investerare har inneburit fiaskon för två bolag som sökte finansiering via kapitalmarknaden.

Real Holding skrotar ”preffar”

Hänvisar till rådande marknadsförutsättningar.

Kan ta in 1,6 mdr på preffar

Hemfosa använder del av emissionen till att finansiera nyligen annonserade förvärv.

ALM Equity förvärvar 50 procent av bostadsprojekt

Finansierar genom riktad nyemission. ALM Equity har avtalat med Andersson Company Fastighets AB att förvärva 50 procent av Kranen 19 i …

”Preffar” ger Tobin Properties 115 mkr

Emissionen av preferensaktier övertecknad. Tobin Properties, med fokus på bostadsutveckling, har slutfört en emission av preferensaktier riktad till ett fåtal institutionella …

Övertecknat 10 gånger hos Oscar Properties

Intresset för preferensaktier i Oscar Properties var mycket stort och erbjudandet övertecknades 10 gånger, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Erbjudandet omfattade …

Oscar Properties noterar preferensaktier

Den 18 juni börjar handeln i Oscar Properties Preferensaktie på First North Premier. För att uppnå en större spridning i …

SOJ slår till och köper sjunde stadsdelscentrum

I en affär om 35.000 kvm förvärvar FastPartner, med huvudägaren Sven-Olof Johansson, i spetsen, bolagets sjunde stadsdelscentrum i Storstockholm.