Peter Wågström

Senaste nyheterna om Peter Wågström.


Nytt styrelseuppdrag för Peter Wågström

Byggkoncernen MVB har utsett entreprenören och investeraren Peter Wågström som ny ledamot i styrelsen för MVB Holding AB, moderbolag till de fyra regionala bolagen inom MVB.

Här är Peter Wågströms nya satsning

Startat bolag med duo som han träffat tidigare.

Wågström till styrelsen för pressad bostadsutvecklare

Ytterligare ett styrelseuppdrag för NCC:s tidigare vd.

Svedberg en av de största ägarna i Amasten

Riktade nyemissioner och storägare som köper och säljer. Amastens ägarbild förändras och ledningen kör ”pilotskolan”.

Wågström och Rudin till Arlandastad Holdings styrelse

På bolagsstämman i juni föreslås Peter Wågström och Tomas Rudin att väljas in i bolagets styrelse. Wågström kommer närmast från …

”Jag är besviken över styrelsens beslut”

Peter Wågström hade gärna fortsatt i VD-stolen, men styrelsen i NCC har beslutat om att skifta koncernchef.

Lista: Här är de 42 högst avlönade VD:arna

Se hela listan plus löneutveckling och bonusar. Sex fick sänkt ersättning.

NCC planerar att notera bostadsutvecklingen

Lägger fast en ny strategi med mer specialicering och fokusering.

Peter Wågström: ”Förändringarna måste ske snabbt”

NCC välkomnar Nybyggarkommissionens sextiotrepunktslista med konkreta förslag som en nyvald riksdag kan fatta beslut om under sitt första arbetsår. Snabbare …

Gränslöst samhälle

Peter Wågström

Att arbeta över gränserna lönar sig – både i det stora och i det lilla. Vi har ersatt förra seklets …

Tydlig och målinriktad

Snabbfotad. Arbetsuppgifterna har varierat. Sällan eller aldrig har Peter Wågström stannat på en position i mer än två år innan han erbjudits nya utmaningar att lägga händerna på. Nu ska han trimma NCC till högre tillväxt med fortsatt god lönsamhet.

Nordstjernan erbjuder ”morot” till ledning i NCC

NCC:s huvudägare Nordstjernan har erbjudit ledande befattningshavare inom NCC möjlighet att förvärva köpoptioner i NCC. – Nordstjernan har vid ett …

Svante Hagman ny chef för NCC Housing

Svante Hagman tillträder den 1 februari som chef för NCC Housing och efterträder därmed Peter Wågström. Idag är Hagman chef för Region Stockholm/Mälardalen inom NCC Construction Sverige.

Varför byggs det så lite bostäder?

Även om bostadsbyggandet ökat väsentligt under de senaste månaderna har det, som de flesta vet, legat på extremt låga nivåer …