Peab m fl vill ta över regemente i Ljungbyhed

Peab förhandlar tillsammans med Klippans kommun och en privat fastighetsägare om att ta över Krigsflygskolans område i skånska Ljungbyhed när …

Peab får universitetsorder

Peab har fått en order på 110 miljoner kronor för en om- och utbyggnad av Norrköpings universitet. Beställare är Akademiska …

Peab tecknar underhålls- och serviceavtal

Byggföretaet Peab har tecknat ett femårigt underhålls- ochserviceavtal med Kemira Kemi i Helsingborg. Avtalet är värt totalt 550 Mkr. Kemira …

Peab tar hem tre order i Polen

Peab har fått tre order i Polen till ett sammanlagt värde av 60 miljoner kronor. Beställare är de svenska bolagen …

Minskad kvartalsförlust för Peab

Byggföretaget Peab redovisar en frölust på 63 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är en viss förbättring jämfört med …

De stora byggarna accepterar hyrestaket

JM och Peab har accepterat att bygga sina hyresrättsprojekt i Hammarby Sjöstad även med hyrestaket kring 1.100 kronor per kvm. …

Peab köper Norrköpingsbolag

För att förstärka sin marknadsposition i Norrköping med omnejd köper Peab det lokala bolaget Ellipsens entreprenadrörelse. Ellipsen med ca 50 …

Peab förlänger i Dalsland

Peab har fått ett kontrakt rörande drift och underhåll av 72 mil väg förlängt. Kontraktet är värt ca 30 miljoner …

Peab får stor order till Öresundsbron

Peab har fått en order värd 570 miljoner kronor på landanslutningar på den svenska sidan av Öresundsbron. Kontraktet är det …

Bröderna Paulsson tar över Platzer

Det blir bröderna Paulsson, via byggföretaget Peab och fastighetsbolaget Storheden, som tar över bygg- och fastighetsbolaget Platzer. Det erfar Dagens …

Platzer börsstoppat – rykten om bud cirkulerar

Handeln med aktierna i bygg- och fastighetsbolaget Platzer stoppades på börsen vid lunchtid på onsdagen. Beslutet fattades av börsen efter …

Peab bygger lägenheter åt Storheden

Peab har fått en order på 60 lägenheter i Örebro. Ordersumman för de centralt belägna lägenheterna är 60 miljoner kronor …

Köpvärt Peab

Peabaktien kan med en bättre byggmarknad i sikte och med ökad lönsamhet som följd värderas till 25-30 kronor jämfört med …

Peab ökar inom miljösektorn

Genom sitt återvinningsföretag Miljöservice har Peab tecknat två kontrakt på tillsammans 72 Mkr. Det en kontraktet gäller Sigtuna kommun där …