Peab ökar inom miljösektorn

Genom sitt återvinningsföretag Miljöservice har Peab tecknat två kontrakt på tillsammans 72 Mkr. Det en kontraktet gäller Sigtuna kommun där …

Peab får fullfölja norskt tunnelbygge

Peab och den norska statsjärnvägen NSB har nu slutligen enats om villkoren för det pågående tunnelbygget mellan Oslo och flygplatsen …

Norska entreprenörer tar över tunnelbygge

Det blir de båda norska byggentreprenörerna Veidekke och Selmer som får ta över tunnelbygget mellan Oslo och Gardermoen efter det …

Peabs tunnelkontrakt bryts

Tunnelkontraktet mellan konsortiet SRG, där Peab dominerar, och norska NSB hävs erfar DI. Det innebär att norrmännen nu måste hitta …

Peab sänker kraven i tunneltvist

Byggföretaget Peab har sänkt sina krav på norska SJ, NSB, för att få möjlighet att slutföra arbetet med järnvägstunneln mellan …

Peab bygger stormarknad

Peab har fått en order värd 40 miljoner kronor. Uppdraget innebär att man bygger en ny stormarknad utanför Helsingbprg.

NSB avvisar kompromiss från Peab

Den norska statsjärnvägen NSB avvisade igår ett kompromissbud från Peab angående bygget av tunneln mellan Oslo och flygplatsen Gardermoen. Peab …

Peab avvaktar norskt besked i tunneltvisten

Peab avvaktar nu att norska statsjärnvägen NSB skall fundera över det bud som Peab lagt för att fortsätta byggandet av …

Tunnelbygge stoppas av Peab

Peab avbryter med omedelbar verkan sitt dotterbolag Scandinavian Rock Groups arbetet på Romeriksporten, en tunnel längs den nya järnvägen mellan …

Peab får order på snabbspårväg

Peab har fått en order från SL värd 100 miljoner kronor. Ordern omfattar bland annat förlängning av broar och byggandet …

Jan Carlzon blir delägare i Hollyhammar

Förre SAS-chefen blir tillsammans med förre TV3-direktören Mats Sundström ny delägare i TV- och filmproduktionsanläggningen Hollyhammar i Hallstahammar. Herrarna planerar …

Peab får norsk order på 156 mkr

Peab har fått uppdraget att bygga sista etappen av Tåsen-projektet i Oslo, en order värd 156 miljoner kronor.

Peab bygger tunnel i Oslo

Scandinavian Rock Group, som till 75 procent ägs av Peab, har fått en order på 347 miljoner kronor. Uppdraget är …

Tunnelorder till Peabbolag

Scandinavian Rock Group, som ägs av Peab till 75 procent, ska bygga en tunnel under Oslofjorden för 347 Miljoner kronor. …