Bergaliden bakom oväntat bud på Storheden

Fastighetsvärldens analys av Wihlborgs bud på Storheden är att det är initierat av Wihlborgs huvudägare Bergaliden, som inte varit nöjt …

Nya Wihlborgs blir största bolaget på börsen

Wihlborgs blir efter samgåendet med Storheden börsens största fastighetsbolag sett till bokförda värden och resultatnivå. Resultatet på helårsbasis beräknas till …

Peab går åter in som ägare i Wihlborgs

Peab som för ett antal år sedan var huvudägare i Wihlborgs gör nu, efter några års bortavaro, comeback som aktieägare …

BPA och Peab slår ihop underhåll och förvaltning

Som väntat kommer Peab och BPA att slå samman sina bolag inom industriunderhåll och fastighetsförvaltning. Det blir nu två bolag, …

Oskarsborgs fastighetsbestånd bokfört till 4,5 mdr

I BPA:s årsredovisning för 1997 lämnas nu äntligen lite information kring den av BPA, Peab och LO delägda fastighetskoncernen Oskarsborg. …

Skånehus bestånd har vuxit till 760 mkr

Efter den senaste tidens köp i Malmö, som Fastighetsvärlden berättat om, har Skånehus fastighetsbestånd viúxit till omkring 760 mkr i …

Peab väntas få stororder från Shell

Byggföretaget Peab kommer enligt DI att få en order på ombyggnad av 130 Shellmackar. Ordern anses vara värd mellan 500 …

Al-Amoudi störst i Peab

Under 1997 har shejk Mohammed Al-Amoudi genom sitt bolag ICMC fortsatt att köpa aktier i Peab. Han är nu den …

Peab tecknar femårig finansiering

Peab har tecknat ett femårigt låneavtal med ett internationellt banksyndikat på totalt 1,9 miljarder kronor. Avtalet är en s k …

Peab gör stort markförvärv i Enköping

Byggföretaget Peab har förvärvat aktiemajoriteten i Enköpings Företagspark AB. Företaget disponerar ett markområde på 400 000 kvm som är färdigt …

Peab bygger för 155 mkr i Skåne

Peab har den senaste tiden tecknat flera order i Skåne som ger företaget bygguppdrag för 155 mkr. Bland de uppdrag …

Peab tar hem nya uppdrag

Peab har erhållit uppdraget att vara huvudentreprenör vid om- och tillbyggnaden av Akers Sjukhus i Oslo. Det är ca 8000 …

Peab fördubblade resultatet

Byggföretaget Peab förbättrade sitt resultat efter skatt till 105 mkr jämfört med 47 mkr för 1996. Resultatet före skatt ökade …

NCC och Peab planerar inga uppsägningar

Varken NCC eller Peab har några konkreta planer på att följa Skanskas exempel med ytterligare nedskärningar inom byggverksamheten. Båda bolagen …